Så här fungerar allemansrätten

Den svenska naturen är fantastisk och under sommaren är det många som ger sig ut, antingen till fots, på cykel, i båt eller på hästryggen. När vi gör det använder vi oss av allemansrätten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Abullahagen i Eslöv är ett populärt naturområde
Välkommen till naturen. Här har du både rättigheter och skyldigheter. Foto Susanne Hultman.

Både rättigheter och skyldigheter

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i skog och mark.

Men vår rätt till naturen innebär också ett ansvar. När vi rör oss där ska vi ta hänsyn till växt- och djurliv, och till markägare och till andra besökare. Det innebär att vi inte ska störa och inte förstöra.

Här kan du hitta svar på flera frågor som rör allemansrätten och vad man får och inte får göra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window