Plocka blomsterlupin – hjälp oss hindra spridningen

Fyll ditt hem med blommor och gör den biologiska mångfalden en tjänst på samma gång. Vi ber nu privatpersoner om hjälp med att plocka så många blomsterlupiner som ni kan på kommunens mark.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Blomsterlupin är en främmande invasiv art som sprider sig på bekostnad av inhemska arter. Den kan snabbt ta över stora områden och binder kväve i marken vilket får andra växter att trivas sämre.

Den växer i stor mängd till exempel vid Gustavslund, vid cykelvägen vid  Harjagersvägen eller längs vägarna i Flyinge. Därför uppmanar vi alla att plocka så många blomsterlupiner som möjligt.

Viktigt att hindra spridning

Har du blomsterlupin i din trädgård så är det viktigt att göra vad du kan för att hindra att den sprider sig till naturen.

Det viktigaste är att inte låta den sätta frö. Så plocka gärna den nu innan den satt frö eller se till att plocka bort vissna blomsterställningar innan fröna hunnit mogna.

Om du plockar blomsterlupin nu innan den satt frö och sätter den i vas går det bra att slänga växtdelarna i komposten eller soporna efter att den vissnat ned.

Lupin klassas som invasiv art och utgör ett hot mot vår inhemska flora.
Lupinen är lika vacker som den är farlig.

Lämna växtrester på avfallsanläggning

Ska du göra dig av med växtmaterial från blomsterlupin, eller andra invasiva arter, som satt frö ska du förpacka växterna i dubbla plastsäckar och lämna dem på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag.

Det är den enda avfallsanläggning i Merabs område som kan ta emot invasiva arter.

Läs mer om blomsterlupin och andra invasiva arter.

Läs mer om hur du som privatperson kan hjälpa till att hindra spridningen av invasiva arter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window