Dags att rösta på dina favoritförslag

Nu är det dags att rösta på vilka utvecklingsprojekt du vill se förverkligas i Hurva, Kungshult och Löberöd. Hela 110 förslag har kommit in. Dessa har nu bearbetats, liknande förslag har slagits ihop och det finns 33 olika alternativ att lägga sin röst på. Kom ihåg att rösta senast den 7 februari!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Se alla förslag och rösta på dina favoriter

– Mycket glädjande att gensvaret och engagemanget i byarna är så stort. 110 bidrag är fantastiskt! Det betyder att vi kan ta tillvara idéer från alla dem som vill bidra till utvecklingen runt om i kommunen. Även om vi inte har möjlighet att genomföra alla goda idéer just nu, så har vi en bank för framtida satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Rösta på max tre förslag

Bland förslagen från medborgarna finns allt ifrån utegym, lekplatser och hundrastgårdar till elljusspår och bullervallar.

Röstar gör du genom att skapa ett användarkonto i den digitala dialogportalen. Där presenteras alla projekten du kan välja mellan. Alla har totalt tre poäng att dela ut och kan antingen ge ett förslag alla poängen eller dela upp och ge poäng till två eller tre olika förslag.

1,5 miljoner avsätts årligen

Eslövs kommun avsatte i 2020-års budget 1 miljon kronor som medborgarna alltså får direkt inflytande över. I år avsätts ytterligare 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa. Mer information om kommande delprojekt kommer så snart det är aktuellt för invånarna att bidra.

Max 500 000 kronor per projekt

Varje projekt får kosta max 500 000 kronor att genomföra och ska förbättra den fysiska miljön, alltså en förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller en plats.

Minst 200 000 kronor per by

Alla Eslövs kommuns större byar ska få ta del av investeringspengarna. Därför är 200 000 kronor reserverade per by. Om inga förslag alls kommer in från någon av byarna överförs pengarna att fördelas mellan de övriga byarna i ansökningsområdet, förutsatt att det finns genomförbara projektförslag där.

Fyra olika ansökningsområden

Kommunen är indelad i fyra ansökningsområden där ett område per år kan söka utvecklingsmedel:

  • 2020: Hurva, Kungshult och Löberöd
  • 2021: Flyinge, Gårdstånga och Harlösa
  • 2022: Marieholm och Örtofta
  • 2023: Billinge, Stehag och Stockamöllan

Genom satsningen får kommuninvånarna på landsbygden direkt inflytande över hur den egna byn ska utvecklas. Alla som bor i eller i närheten av respektive by har oavsett ålder möjlighet att lämna förslag på vad som ska göras. Därefter får medborgarna rösta på sina favoritförslag.

Först ut är Hurva, Kungshult eller Löberöd där invånarna under hösten har kunnat lämna förslag på utvecklingsprojekt via den digitala dialogportalen.

Röstning landsbygdsutveckling

Läs mer om projektet Landsbygdsutveckling

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window