Nyttiga mellanmål gör de äldre friskare

Sängfösare och en digital utbildningsplattform. Eslövs kommun satsar på att ge de äldre på vård- och omsorgsboendena bättre anpassade måltider. Målet är att förebygga undernäring. De anställda får dessutom utbildning för att kunna möta behoven.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– En sängfösare är i det här fallet en smoothieliknande dryck som är fullproppad med näring. Den är aldrig mer än en halv deciliter och syftet är att korta nattfastan för de äldre, säger Pernilla Sjöberg, måltidsutvecklare i kommunen.

En dold folksjukdom

Måltidsavdelningen och Vård och Omsorg samarbetar i ett pilotprojekt på två avdelningar på Gjutaregården respektive Trollsjögården. Man har även köpt licenser för alla anställda och chefer till en digital utbildningsplattform kallad ÄtUp.

– Undernäring bland äldre är en dold folksjukdom. 50 procent av seniorerna i Sverige är undernärda eller i riskzonen för att bli det, säger Marina Rahm, måltidschef inom Eslövs kommun.

Undernäring kostar lidande och pengar

För individen innebär undernäring en markant ökad risk att råka ut för fallolyckor, men också mycket annat onödigt lidande.

Det finns inga exakta siffror på hur mycket äldres undernäring kostar samhället, men en beräkning pekar på att det är dubbelt så dyrt som effekterna av övervikt och fetma.

– När jag började i kommunen såg jag att det behövde göras en ordentlig genomlysning av vår måltidsverksamhet. Jag har tidigare varit involverad i ett projekt som heter Nollvision för undernäring och sett vilka brister som finns nationellt, säger Marina Rahm.

Satsar på utbildning för personalen

Genomlysningen visade att det fanns förbättringsområden även i kommunens arbete. Framförallt handlade det om ett behov av ökad kunskap inom området måltider för äldre, ur olika perspektiv.

– Vi har köpt in den digitala utbildningsinsatsen ÄtUp. Det är en plattform där alla våra anställda och chefer kan lära sig mer om äldres näringsbehov. Tanken är att alla ska gå utbildningen och att det ska vara en del i introduktionen av nyanställda, säger Sofia Persson, chef för äldreomsorgen i Eslövs kommun.

Många mellanmål för de äldre

Pilotprojektet på Gjutaregården och Trollsjögården går ut på att alla måltider utom frukost och fika tillagas av måltidsavdelningen. Tidigare var det bara lunch och middag som kom från måltidsavdelningen och boendena fick själv fixa mellanmål.

– När det gäller äldre är mellanmålen väldigt viktiga. De ska fördelas över hela dygnet och vara protein- och energiberikade. Det är viktigt att de är små, så den äldre orkar äta ofta, berättar Pernilla Sjöberg, måltidsutvecklare.

Fler valmöjligheter

Inom ramen för projektet kan de äldre bland annat välja mellan exempelvis kycklinglevermousse, filmjölkspannacotta eller en ost- och charkbricka som mellanmål. Alla får även en sängfösare – men utan alkohol förstås.

Måltidsavdelningen förbereder åtta olika mellanmål och varje verksamhet får välja vilka de vill beställa. För det mesta finns det tre till fyra olika alternativ för de äldre och de skiftar dagligen. Dessutom finns det alltid tre alternativ för både lunch och middag.

– Individanpassningen är en jätteviktig del eftersom det är så viktigt att maten äts. Då ska det finnas något för alla, säger Pernilla Sjöberg.

Pilotprojekt ska bli permanent

Pilotprojektet pågår i åtta veckor och utvärderas varje vecka för att rätta till problem längs vägen. Projektet är nu i slutfasen och under höst och vinter ska det utvidgas till att omfatta alla avdelningar på alla kommunens boenden.

– På sikt vill vi även jobba med de äldre som bor kvar hemma. Vi ser en jättestor förbättringspotential där, säger Marina Rahm.

Vill se matkasse för de som bor hemma

En möjlighet är att eventuellt erbjuda de seniorer som bor kvar hemma med hemtjänst en matkasse med särskilt anpassat innehåll.

– Ett gott exempel är Lunds kommun som erbjuder det i dagsläget, säger Marina Rahm.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window