Ny handlingsplan ska ge förbättrat företagsklimat

De lokala företagen är av största betydelse för kommunens möjligheter att skapa välfärd för sina invånare. Trots att företagande är en prioriterad fråga för Eslövs kommun, redovisas en mindre tillbakagång i årets mätning av företagsklimat som görs av Svenska Näringsliv. Nu tas en handlingsplan fram för att förbättra företagsklimatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett bra företagsklimat möjliggör för företagen att växa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Företagsklimatet är därför en prioriterad fråga för Eslövs kommun. Trots detta uppvisar kommunen en tillbakagång jämfört med majoriteten av Skånes kommuner i årets mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.

Ett utvecklat näringsliv med fler arbetstillfällen ger också större skatteintäkter till kommunen. Vår vilja att förbättra företagsklimatet är stark. Vi vill också få hit nya företag som etablerar sig. Därför tar vi direkt tag i frågan, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att det ska tas fram en kommungemensam handlingsplan för förbättrat företagsklimat som ska presenteras för kommunstyrelsen den 30 november.

Johan klädd i svart och Catharina i blått med vit skjorta. Gräs och träd i höstfärger i bakgrunden.
Johan Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Catharina Malmborg (M) är kommunstyrelsens första vice ordförande.

Näringslivsprogram och handlingsplan

Syftet med handlingsplanen är att utarbeta ett antal konkreta insatser och förtydliga de aktiviteter som redan bedrivs för att förbättra företagens upplevelser av det lokala företagsklimatet på kort och lång sikt.

Handlingsplanen för förbättrat företagsklimat ska komplettera det näringslivsprogram som för tillfället är på remissrunda hos kommunens nämnder.

Vårt företagsklimat berör hela organisationen och alla kommunens nämnder är engagerade i denna viktiga fråga för Eslöv, betonar Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Stor utbildningsinsats

Det finns en stor vilja och ambition att skapa de bästa förutsättningarna för företagen i kommunen. Ett strategiskt arbete kopplat till god service är viktigt.  Redan nu pågår arbetet med att stärka företagsklimatet, bland annat genom en utbildningsinsats för alla tjänstepersoner med företagskontakter i hela MalmöLundregionen.

Deltar i utvecklingsprogram

Eslövs kommun har också, tillsammans med en handfull andra kommuner, blivit uttagen till Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner som arbetar aktivt med förbättrat företagsklimat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window