Nu ligger Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ute!

Mycket av det som du som företagare möter i din vardag ligger direkt under en kommuns ansvar. Det handlar om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Nu vill vi veta vad du tycker om oss.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 företagare i Sverige får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

En kommun kan inte påverka vilka lagar som stiftas internationellt eller nationellt, de kan inte påverka den enskilda företagarens beslut om att exportera eller importera. Men vissa av företagens beslut om att växa, anställa eller investera kan kommunen påverka i allra högsta grad. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa – anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd – det ska kommunen också göra.

Glöm inte att besvara enkäten och därmed bidra till att förstärka arbetet med företagsklimat i Eslövs kommun. Desto högre svarsfrekvens Svenskt Näringsliv får på enkäten, desto bättre förutsättningar blir det för oss att stärka klimatet, säger Lars Persson, näringslivschef i Eslövs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window