Nu har alla förskolor i Eslöv ett förskolebibliotek

Under två års tid har Eslövs kommun satsat på förskolebibliotek. Nu är projektet i mål och alla förskolor kan stoltsera med ett eget bibliotek.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

De senaste åren har statsbidragsmedel använts för att skapa förskolebibliotek i alla de kommunala förskolorna.

– Syftet är att ge samma förutsättningar för god språkutveckling via ett förskolebibliotek oavsett om du går på en liten eller stor förskola och oavsett hur många och vilka modersmål som finns representerade på förskolan, säger Eva Mellberg, avdelningschef för förskolan.

Personalen utbildad

Förskolebibliotek på Ekebackens förskola
Ekebackens förskola

Personalen i förskolan och deras rektorer har utbildats i läsning och högläsning för att öka medvetenheten om hur läsning påverkar språkutvecklingen positivt.

All personal har fått en föreläsning med fokus på högläsningens betydelse och har även fått digitalt material att arbeta med på arbetsplatskonferenser under året.

Det är en lokal satsning parallellt med ett samarbete med Skolverket om språk- och kompetensutvecklande arbete.

– Vi har även haft en sakkunnig konsult ute på alla förskolor för att stötta rektorerna i utformandet och placering av bibliotek i varje förskola. Sen har rektorn ansvarat för att köpa och installera inredning som behövts utifrån det besök man haft av konsulten, säger Eva Mellberg.

Olika bokpaket för olika förskolor

Bokpaket, i tre olika storlekar för de olika stora förskolorna, har tagits fram för att skapa ett relevant urval.

Eftersom det finns flera olika modersmål representerade i förskolorna har bokpaketen med svenskspråkig litteratur kompletterats med litteratur på dessa språk.

Förskolebibliotek på Violens förskola
Violens förskola

Nästa mål: Kapprumsbibliotek

Förskoleavdelningen har nu för avsikt att fortsätta satsningen med kapprumsbibliotek som möjliggör hemlån av litteratur.

– Allt i syfte att stimulera läsning både hemma och i förskolan, säger Eva Mellberg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window