Nordic Sugar flyttar all sin verksamhet till Örtofta

Det tyskbaserade Nordzucker har nu fattat formellt beslut om att samla den svenska sockerproduktionen till fabriken i Örtofta och därmed stänga raffinaderiet i Arlöv. Runt en miljard kronor satsas totalt i det strategiska projektet, som beräknas vara genomfört hösten 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Investeringarna betyder att energiförbrukningen i svensk sockerproduktion kan minskas med 20 procent och CO2-utsläppet med 18 000 ton per år. Därutöver medför en rationellare logistik att lastbilstransporter kan reduceras med 3 200 per år, samtidigt som en ökad andel transporter kan läggas på järnväg.

Örtofta sockerbruk, vy från nordväst.

– Det är mycket positivt för Eslövs kommun att anläggningen i Örtofta utvecklas och bra för Sverige att sockerproduktionen stannar i landet. Det är förstås samtidigt tråkigt för Burlöv att kommunen förlorar arbetstillfällen, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Lars Persson, Eslövs kommuns näringslivschef fortsätter:

– För det livsmedelskluster vi har i Eslöv, för betodlarna och transportsektorn i området är detta naturligtvis en glädjande nyhet. Det är ett tecken på att Eslövs kommun är attraktiv att utvecklas och fortsätta att investera i.

– Nordic Sugars satsning är en av flera andra utvecklingsprojekt som sker i kommunen kopplade till livsmedelsnäringen, till exempel Orklas utveckling och flytt till Eslöv av den veganska produktionen. Vi ser också ett ökat intresse för våra mindre livsmedelsproducenter, både odlare och tillverkare, säger Lars Persson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window