Krisberedskapsveckan uppmärksammar dina viktiga insatser i vardagen

Nu är det åter dags för Krisberedskapsveckan, en årlig kampanj för att stärka vår motståndskraft mot kriser och i yttersta fall krig. Årets kampanj, som pågår från 27 september till 1 oktober, lyfter särskilt vikten av att värna vårt öppna samhälle. Kampanjen vill påminna dig om din viktiga roll i Sveriges beredskap.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Genom enkla gärningar i vardagen kan du ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Vår vilja att hjälpa varandra vid allvarliga händelser och samhällskriser, liksom att inte låta konspirationsteorier och falsk information få tolkningsföreträde, är grundläggande för att vi tillsammans ska kunna möta olika hot mot vårt öppna samhälle.

Krisberedskapsveckan uppmärksammar hur vi alla genom enkla gärningar i vardagen kan ta ansvar för den egna beredskapen och samtidigt stärka hela samhällets motståndskraft. Det kan till exempel vara att handla mat åt en granne, vara källkritisk eller att stärka den egna självförsörjningen.

Skydda och värna demokratin

I år firar Sverige 100 år av demokrati. 1921 var året då kvinnor fick rösträtt. Det vill Krisberedskapsveckan särskilt uppmärksamma genom att lyfta budskap om hur vi i vardagen kan värna vårt lands frihet och självständighet liksom våra mänskliga rättigheter.

Du är en del av Sveriges beredskap är årets kampanjbudskap som ska få människor att känna sig delaktiga i arbetet för ett öppet samhälle, ett samhälle som också har kraft att stå emot det som kan hota vår självständighet.

Din hemberedskap med vatten, värme, mat och kommunikation

Vid kriser eller allvarliga störningar i samhället kan vi behöva klara oss utan den vanliga servicen i samhället. Vid stormar, översvämningar, strömavbrott, IT-attacker, smittor eller andra kriser behöver du kunna ta hand om dig själv och dina nära extra väl.

För att du ska klara en krissituation så bra som möjligt är det viktigt att se till att du har beredskap för värme, vatten och mat. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

Läs mer om hur du kan förbereda dig.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window