Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 november

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 28 november 2022 . Sammanträdet hålls i A-salen i Medborgarhuset i Eslöv eller på distans och börjar klockan 18.00.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Bland ärendena:

  • Antagande av detaljplan för Äspingen 1, Äspingen 2 samt del av Eslöv 54:2, Eslövs kommun
  • Avyttring av Kraftringen Service AB, helägt dotterbolag till Kraftringen Energi AB
  • Förändring av den politiska organisationen i Eslövs kommun att gälla från och med den 1 januari 2023.

Följ gärna mötet digitalt

Mötet är offentligt och går att följa på plats i Medborgarhuset. Det kan också följas digitalt via kommunens webbplats. Sammanträdet sänds direkt och kan också ses i efterhand.

Mötet äger rum i Medborgarhusets A-sal kl. 18.00.

Se alla ärenden och kallelsen

Du kan följa sammanträdet via den digitala länken nedan. Sändningen startar när mötet öppnas.

Se sammanträdet via webbsändning direkt eller i efterhand

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window