Kommunens lekplatser ska bli mer fantasifulla

Stehag och Flyinge är först ut när kommunen bygger om och rustar upp lekplatser enligt den nya lekplatsplanen. Nu finns en tydlig prioritering för när olika lekplatser ska byggas om.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I en enkät som genomfördes förra året med 450 medborgare fick många av kommunens lekplatser lågt betyg. I lekplatsplanen har synpunkter och förslag tagits med både från enkäten och undersökningar bland barn.

Lekplatsplanen är ett nytt verktyg för kommunens projektledare att använda vid underhåll och byggnation av lekplatser. Planen är till hjälp när upprustningen ska prioriteras mellan lekplatserna.

Först ut är lekplatsen i närheten av Havregatan i Stehag, som ska byggas om i höst.

– Vi tittar på synpunkter som vi fick av barnen just där, men även forskning om barns lek. Vi har också använt oss av en checklista med 30 frågor på varje lekplats, berättar Anna Jerleke, kommunens projektledare för grönytor.

Flyinge står på tur nästa år

Flyinge lekplats är planerad att byggas om under 2022. Den klassas idag som närlekplats men ska göras om till en områdeslekplats. Det innebär att lekplatsen både behöver byggas ut och anpassas för lite äldre barn.

I planen finns även helt nya lekplatser med.

– Vi har tittat på hur många barn det finns, var de bor och möjligheten att gå till ett grönområde. Ju längre bort från ett grönområde, desto större behov av en lekplats, säger Anna Jerleke.

Ny lekplats lyfter fram Eslövs historia

Just nu pågår projektering av lekplatsen i stadsparken som ska byggas om under 2023. Eftersom det bor många barn i centrala Eslöv finns där ett stort behov av platser för lek. Den nybyggda lekplatsen ska tillgodose behoven på ett bättre sätt.

– Vi vill skapa en lekplats som lyfter fram Eslövs historia med järnvägen och som har plats för många barn. Den lekplats som finns idag har få redskap och de är väldigt förutbestämda. Vi satsar på fantasifull lek som rör sig ut i parken där barnen kan upptäcka buskage med slingriga gångar, berättar Anna Jerleke.

– Det är väldigt viktigt att det också blir en plats för ungdomar. Vi har gjort en enkät med högstadieelever som visar att de inte väljer ut stadsparken som en plats att vistas på idag. Vi vill ge dem en plats att hänga på, säger hon.

Lekplatsen på Rönneberga har fått en rejäl upprustning.

Lekplats och utegym på Rönneberga

Nyligen färdigställdes en ny mötesplats för alla åldrar på Rönneberga i Eslöv. Den gamla lekplatsen har rustats upp rejält och utökats med grillplats, utegym, pulkabackar och linbana.

– Utifrån lekplatsplanen bygger vi för att alla ska känna sig välkomna. Det ska finnas ytor som inte är förutbestämda så att leken kan bli fantasifull, säger Anna Jerleke.

Kommunens budget tillåter varje år upprustning av två mindre så kallade närlekplatser eller en stor områdeslekplats. Större projekt kan finansieras med hjälp av en investeringsbudget. Lekplatsplanen innefattar lekplatser på allmän platsmark, därmed ingår inte till exempel skolgårdar.

I lekplatsplanen finns kommunens 30 lekplatser listade i tre olika kategorier efter underhållsbehov – görs om snarast, senare, eller har mindre behov. Snarast innebär i detta sammanhang att arbetet ska vara påbörjat senast 2030.

Ny mötesplats på Rönneberga

Barnen tycker till om kommunens lekplatser

Måldokument och strategier

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window