Julgransbelysningen vandaliserad i hela kommunen

Flera av kommunens julgransslingor har blivit vandaliserade. Framförallt handlar det om julgransbelysningen i Marieholm och Stehag. Ett elfel har även gjort att vissa andra julgranslingor inte fungerat som de ska.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi har inte möjlighet att sätta upp fler slingor i granen vid stationen i Marieholm. Det är jättetråkigt att de blir förstörda, säger Matilda Hansén, entreprenadledare på Eslövs kommun.

Även belysningen i granen på torget i Marieholm har blivit vandaliserad och kommunen jobbar för att byta ut den.

Elskåp vandaliserat

I Stehag har ett elskåp, som granbelysningen varit inkopplad i, vandaliserats vilket gjort att det inte heller lyst där. Det har tagit tid att få hem reservdelar.

Detta fel ska dock vara åtgärdat och julgranen ska återigen lysa.

Elfel har också ställt till det

Förutom vandaliseringen har det även uppstått elfel på vissa ställen. Felet beror förmodligen på att det varit väldigt fuktigt vilket utlöst jordfelsbrytaren.

Arbete med att laga belysningen i Flyinge och Stockamöllan har pågått under veckan.

Ändrade inställningar på ljusslingor

Inne i centrala Eslöv har kommunen placerat ut mindre granar i urnor. Även dessa har fått belysning. Det verkar dock vara någon som kommit åt och ändrat inställningarna vilket gjort att belysningen blinkat.

– Vi har varit ute och ändrat inställningarna flera gånger. Alla insatser som vi gör kostar skattebetalarna pengar, säger Matilda Hansén.

Vill fasa ut julgransbelysning

Hon berättar att kommunen under 2022 lade nästan 70 000 kronor på oförutsedda utgifter kopplat till julbelysningen, detta innefattar bland annat vandalisering.

– Vi ser över hur vi jobbar med julutsmyckningen och kommer gå över mer till att ha ljusinstallationer. Men det är ett arbete som tar tid eftersom vi använder den utrustning vi har så länge den fungerar. Men i framtiden kanske vi väljer färre traditionella julgranar och istället satsar mer på dekorationsbelysning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window