Högstadieeleverna återvänder till skolan

Samtliga högstadieelever i Eslövs kommun ska den 19 april vara tillbaka i skolan och fjärr- och distansundervisningen avslutas. Redan efter påsklovet med start den 6 april ska minst två tredjedelar av högstadieeleverna vara tillbaka i skolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Beslutet har tagits av barn- och familjenämndens ordförande David Westlund (S) efter nya rekommendationer från Smittskydd Skåne.

Varje skolas rektor beslutar i samråd med avdelningschefen för grundskolan hur snabbt högstadieeleverna ska återgå till undervisning i skolan fram till den 19 april.

Brådskande beslut

Även elever med språkval i årskurs sex ska vara tillbaka på skolorna senast den 19 april.

David Westlund har fattat beslutet i egenskap av ordförande för barn- och familjenämnden. Det är ett så kallat ordförandebeslut som de högsta politikerna kan fatta om något är så brådskande att det inte går att invänta att hela nämnden ska samlas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window