God uppslutning på trygghetsvandringen i Marieholm

Trots att det var en kall och disig kväll kom närmare 30 personer när Eslövs kommun bjöd in till trygghetsvandring i Marieholm.

Representanter för Polisen, Räddningstjänsten och Eslövs Bostads AB deltog. Från kommunen deltog bland andra kommunalråden Johan Andersson (S) och Catharina Malmborg (M), kommundirektör Eva Hallberg och tf trygghetssamordnare Rikard Fogelström.

Många bra synpunkter och diskussioner

Gruppen utgick från Stora torg i Marieholm och gick bland annat via stationen, Marieskolan och skateparken till Centrumhuset där det serverades värmande fika.

Johan Andersson och Catharina Malmborg, som själv är Marieholmsbo, tackade alla som kom till trygghetsvandringen.

– Det var roligt att träffa så många boende i Marieholm. Vi fick med oss många bra synpunkter och diskussioner. Stort tack för ert engagemang! hälsar de.

Närmare 30 deltagare trotsade den bistra kvällen och följde med på trygghetsvandringen i Marieholm.

Analyseras och åtgärdas

Eslövs kommun arrangerar regelbundet trygghetsvandringar i olika delar av kommunen.

Det är ett sätt att ge dig som invånare möjlighet att påverka den miljö du lever och vistas i. Syftet med trygghetsvandringarna är att identifiera platser som kan upplevas som otrygga för att kunna göra förändringar och åtgärder. Det kan också handla om att hitta platser som behöver värnas och förstärkas.

Alla synpunkter registreras och sammanställs på plats. Därefter gås synpunkterna igenom, analyseras och sammanställs i en åtgärdsplan.

Trygghetsvandringar i Eslövs kommun

Trygghetsvandringen i Marieholm 27 februari

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window