Följ med på trygghetsvandring i Marieholm 27 februari

Du som bor, jobbar, går i skolan eller på annat sätt verkar i Marieholm, är välkommen att vara med på trygghetsvandringen den 27 februari. Politiker, tjänstepersoner, polisen, räddningstjänsten och Stiftelsen Tryggare Sverige är med på trygghetsvandringen i Marieholm.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Du kan även välja att lämna synpunkter kring tryggheten digitalt mellan den 20 och 29 februari.

Syftet med trygghetsvandringen är att identifiera platser som kan upplevas som otrygga för att kunna göra förändringar och åtgärder. Det handlar också om att hitta platser som behöver värnas och förstärkas.

Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans föreslå lämpliga åtgärder för att öka trivseln i ett område.

Trygghetsvandring i Marieholm

Du som vill delta är välkommen till Stora torg i Marieholm den 27 februari klockan 17.30 då vi startar med en kort introduktion. Efter en gemensam vandring, bland annat i områdena kring torget, stationen, Marieskolan och Yllefabriken, blir det en återsamling och summering. Trygghetsvandringen avslutas klockan 19.15.

Alla synpunkter registreras och sammanställs på plats. Därefter kommer synpunkterna att gås igenom, analyseras och sammanställas i en åtgärdsplan.

Var med och påverka

Eslövs kommun genomför regelbundet trygghetsvandringar i olika delar av kommunen tillsammans med polisen, räddningstjänsten och Stiftelsen Tryggare Sverige. Det är ett sätt att ge dig som invånare möjlighet att påverka den miljö du lever och vistas i.

Alla är välkomna att delta och ingen föranmälan behövs. Trygghetsvandringen är den här gången främst avsedd för invånarna i Marieholm.

Du kan även vandra på egen hand eller digitalt

Du kan också genomföra trygghetsvandringen digitalt hemma vid din dator eller i mobilen via en interaktiv karta.

Eller så vandrar du på egen hand och markerar på kartan i din telefon eller surfplatta vilka platser du gillar, vilka som kan utvecklas och vilka som känns otrygga.

Länken till den digitala trygghetsvandringen kommer att finnas här på eslov.se den 20 februari till och med den 4 mars.

Länk till det digitala verktyget

Polis, räddningstjänst och Eslövs kommun deltar

I trygghetsvandringen deltar bland andra kommunpolis Mats Odestål, Räddningstjänsten Syds gruppchef i Eslöv Dan Persson och Eslövs kommundirektör Eva Hallberg.

Från kommunstyrelsen deltar ordförande Johan Andersson (S) och första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar ordförande Bengt Andersson (M), första vice ordförande Janet Andersson (S) och andre vice ordförande Kent Björk (SD).

Dessutom deltar tjänstepersoner från Miljö och Samhällsbyggnad, Serviceförvaltningen och Kommunledningskontoret.

Stiftelsen Tryggare Sverige representeras av verksamhetschef Peter Strandell.

Trygghetsvandringar i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window