Följ med på kulturmiljövandring i centrala Eslöv

Under hösten inventeras kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Eslövs tätort. På onsdag den 9 november har du chans att följa med.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Storgatan i Eslöv omkring 1920. Foto: Digitaltmuseum.se

Under kulturmiljövandringen får du höra mer om inventeringen och det fortsatta arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöprogram.

Medverkar gör bebyggelseantikvarierna Ola Sandberg och Mikael Hammerman, politiker och sakkunniga från Eslövs kommun.

Samling vid Medborgarhuset

Vi samlas utanför Medborgarhuset kl. 17.30. Därefter promenerar vi i mindre grupper i cirka 45 minuter.

Efter vandringen bjuder vi på kaffe och macka i Medborgarhuset.

Liv och arbete påverkar

Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor. Den vi lever i och förändrar.

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar, ortsnamn och byggnader men också om vår identitet och förankring i historien.

Varmt välkommen!

Eslövs kulturmiljöer inventeras

Kulturmiljövård i Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window