Eslövs kulturmiljöer inventeras

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer. Under hösten kommer bebyggelseantikvarier att kartlägga de centrala delarna av staden. Resultatet ska vara med i kommunens kulturmiljöprogram och Eslövs kommuns digitala kulturmiljökarta. Tre kulturvandringar kommer att arrangeras i höst.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ola Sandberg och Mikael Hammerman utför kulturmiljöinventeringen i Eslövs kommun.

I Eslöv finns gamla byar, stationssamhällen, medeltida slott och kvarnmiljöer. 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga de olika delarna av kommunen. Först ut var Stockamöllan, Marieholm och en annan del av Eslövs tätort.

– Det är viktigt att kartlägga våra kulturmiljöer för framtiden. Vi är stolta över att prioritera det här, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och får medhåll av Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Planarkitekt Matilda Suneson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S), kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M) och bebyggelseantikvarierna Mikael Hammerman och Ola Sandberg.
Planarkitekt Matilda Suneson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S), kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M) och bebyggelseantikvarierna Mikael Hammerman och Ola Sandberg.

Värdefulla byggnader

Nu är det dags att kartlägga de centrala delarna, både öster och väster om järnvägen. Arbetet kommer att mynna ut i ett kulturmiljöprogram för kommunen.

– Vi inventerar ganska selektivt. Det innebär att vi tittar på den mest välbevarade eller representativa bebyggelsen och de mest värdefulla byggnaderna, ur ett kulturmiljöperspektiv, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och uppdragsledare på företaget Norconsult som är underleverantör till Radar.

Det är han och hans kollegor som genomför inventeringen nu under hösten. De sitter vanligtvis i Göteborg och både han och kollegan, Ola Sandberg, var glada över att äntligen få komma in och se Eslövs Medborgarhus från insidan.

– Det är ett helt fantastiskt hus, det är jättekul att ha fått komma in och se det, säger de.

Kulturmiljövandringar i höst

Under hösten och vinter kommer kulturmiljövandringar anordnas av involverade bebyggelseantikvarier och tjänstepersoner på kommunen. Mer informationer kommer!

Även Sallerup och Västra Sallerup inventeras

Den 29 november 2021 beslutade kommunfullmäktige att tillsätta medel för det fortsatta kulturmiljöarbetet. Det är det arbetet som nu är igång. Förutom Eslövs centrum ska även Sallerup och Västra Sallerups kyrkby inventeras.

I plan- och bygglagen finns bestämmelser om underhåll, varsamhet och förbud mot förvanskning vid förändringar i bebyggelsen. Aktuell kunskap om bebyggelsen behövs för att effektivt kunna tillämpa lagen.

Eslövs kulturmiljökarta är ett modernt och levande kunskapsunderlag som beskriver och definierar kulturmiljövärden och kulturvärden i Eslövs kommun.

Vad är kulturmiljö?

En kulturmiljö bär sammanhängande spår av människors liv och arbete. Det handlar inte bara om enstaka hus eller objekt, utan om hela miljöer med landskap, vägar, fornlämningar, ortsnamn och byggnader men också om vår identitet och förankring i historien.

Platser som utvecklas med hänsyn till kulturmiljövärdena är nödvändiga delar i arbetet med ett hållbart samhälle. Kulturhistoriska miljöer hjälper oss att förstå tidigare generationer och ger möjlighet till reflektion kring hur samhället växt fram och vilka förutsättningar som funnits på platsen.

Genom att använda kulturmiljöer som resurs i stadsbyggnadsutveckling skapas spännande och attraktiv livsmiljöer, som stärker en plats eller orts identitet.

Läs mer

Läs mer om kulturmiljövård

Läs mer om Eslövs kommuns kulturmiljöarbete

Eslövs kommuns kulturmiljökarta

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window