Eslöv har ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Nu är de slutliga nomineringarna klara till GötaPriset 2019 – bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. De fem projekten har slutnominerats bland 383 insända bidrag. Bland dessa finns Eslövs MoE – More of Everything eller Måltid- och elevtransport.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Två förvaltningar, Barn och Utbildning och Serviceförvaltningen, brottades med samma problem – elev- och mattransporter som inte fungerade. Det handlade om barn med särskilda behov som inte hämtades i tid, förskolebarn som somnade innan lunchen kommit fram, långa väntetider, stressade chaufförer och svårt att få kontakt med chaufförer.

Bättre kvalitet till samma pris

Genom otraditionellt samarbete över verksamhetsgränser – och utan extra kostnad – lyckades Eslövs kommun komma till rätta med ett stort missnöje bland föräldrar, måltidspersonal och pedagoger.

Eslövs chaufförer inom måltid- och elevtransport
Genom att samarbeta över förvaltningsgränserna och anställa egna chaufförer lyckades Eslövs kommun komma tillrätta med problemet.

Anställde egen personal

Att samutnyttja ett behov inom en kommun kan tyckas enkelt, men olika budgetar, behov och traditioner kräver att tjänstepersoner vågar tänka om. Genom att lyfta blicken kunde transporterna samordnas, en möjlighet som uppstod när tidigare avtal löpte ut. Eslövs kommun valde då att inte gå ut med nya avtalsförfrågningar utan i stället anställa egna chaufförer och köpa in egna fordon.

Läs mer om utvecklingsprojektet

Vinnaren av GötaPriset får motta en prischeck på 100 000 kronor. Prisceremonin äger rum på Kvalitetsmässans invigningsgala på GöteborgsOperan den 12 november.

Läs mer om Götapriset och Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window