Eslöv får 3,5 EU-miljoner för att jobba med de unga som bäst behöver det

Eslövs kommun får 3,5 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, för att under tre år jobba med de ungdomar som har störst svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden eller studera.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Annie Niubó, Ingrid Westerlund och Kristian Kaaling
– Vår viktigaste uppgift är att få ungdomarnas förtroende, säger Annie Niubó, Ingrid Westerlund och Kristian Kaaling

– Det är mycket glädjande! Nu får vi möjlighet att ta tillvara våra erfarenheter och kunskaper och göra en stor insats för de här ungdomarna. Vi vet från tidigare vad som krävs. Nu får vi tid och möjlighet att under en längre period jobba koncentrerat, säger Annie Niubó, projektledare och kommunens mångfaldsstrateg.

Projektet kallas Ung kompetens i Eslöv och pågår under tre år. Projektet startar efter sommaren med kartläggning och planering, och att knyta de ungdomar som bäst behöver det till projektet.

”Vi måste ta dem i handen”

Omkring 60 personer mellan 15 och 24 år kommer att få möjlighet att delta. Projektet har ett uttalat jämställdhetsmål vilket innebär att närmare hälften kommer att var flickor.

– Det finns en tendens att ta pojkars problem på större allvar, och därför är de ofta överrepresenterade i den här typen av projekt. Vårt mål är att se flickorna och aktivt jobba för att hjälpa dem till framtidstro och möjlighet att skapa sig en meningsfull framtid, säger Annie Niubó.

Ungdomarna som i samarbete med Arbetsförmedlingen väljs ut till projektet, har ofta svåra problem. Det kan handla om psykisk ohälsa, olika funktionsvariationer, missbrukarproblem och kriminalitet.

– Många har inte behörighet för gymnasiet, har aldrig jobbat och behöver verkligen få hjälp att styra upp sina liv. För att klara det måste vi bokstavligen ta dem i handen och hjälpa till, säger Kristian Kaaling, enhetschef på kommunens arbetsmarknadsenhet.

Viktigt att bygga förtroende

Projektledarna kommer att jobba direkt med varje ungdom. Det kan krävas hembesök, att följa med dem ut i ovana miljöer, kanske besöka olika arbetsplatser och studiemiljöer och tillsammans komma fram till ett mål och delmål för att nå dit.

– Vår viktigaste uppgift är att bygga förtroende. Många har också så allvarliga problem att vi inte kan ge upp om vi inte lyckas direkt. Det måste finnas utrymme att misslyckas och ändå få chansen att komma igen säger Ingrid Westerlund, verksamhetschef på Vård och Omsorg.

Kommunen går in med motsvarande 53 procent av finansieringen, inte huvudsakligen med pengar utan med personal och resurser. Totalt har projektet en budget på 7,4 miljoner under tre år.

– Förutom att hjälpa ungdomar som saknar framtidstro, kommer vi som jobbar med projektet att lära oss otroligt mycket. Att jobba ännu mer förebyggande, förstå vad som ligger bakom att de här ungdomarna hamnat där det är, och att tillvara de erfarenheterna kommer vi alla att vinna på, säger Ingrid Westerlund.

– Alla mår bättre av att våra unga studerar, jobbar och mår bra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window