Bostadsbyggandet ökar kraftigt och alla orter växer

Under 2021 färdigställdes hela 294 bostäder i Eslövs kommun, vilket inte har hänt sedan 90-talet. Tomtkön har växt till 420 personer, varav 120 önskar bygga på de lediga tomterna på Långåkra i Eslövs tätort. 2021 hade kommunen den största befolkningsökningen sedan 90-talet. Förutom alla som flyttar hit föds det också många barn i kommunen. Framförallt ökade barnafödandet i Stehag. Ta del av statistiken och se hur just din ort växer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Befolkningen i Eslöv ökade 2021 med 470 personer till 34 593. Fram till 2038 beräknas befolkningen öka med 4 896 personer, vilket innebär att vi då kommer att vara runt 39 500 personer i Eslövs kommun. Den största ökningen beräknas ske 2023–2026,

Störst ökning bland de äldsta till 2038

Gruppen 11–20 år kommer att öka med 16 procent, framförallt bland de äldre tonåringarna.

I gruppen 41–50 år kommer ökningen att vara cirka 21 procent, medan 61- till 80–åringarna ökar med cirka 19 procent.

Den procentuellt största ökningen sker i gruppen 85+ som blir 45 procent fler fram till 2038.

Befolkningsförändring 2021–2038

75 procent av befolkningsökningen prognosticeras ske i Eslövs tätort, 25 procent i övriga delar av kommunen. Så har det även sett ut de senaste 25 åren.

Eslövs tätort +3 454 (16 %)
Flyinge/Gårdstånga +385 (19 %)
Väggarp/Örtofta +341 (60 %)
Marieholm +294 (11 %)
Stehag +258 (11 %)
Löberöd +109 (9 %)

In- och utflyttare

Bland dem som flyttar till kommunen hittar vi många barnfamiljer där föräldrarna har högre utbildning. Många kommer från Malmö/Lund och de flyttar hit på grund av bostadspriser, goda möjligheter till pendling, natur och rekreation.

De som flyttar ut

Det är de unga vuxna och till viss del även 50+ som lämnar kommunen för att flytta till framför allt Malmö/Lund-området. De flyttar från kommunen på grund av att de önskar större utbud av nöjen och kultur, affärer och service och bättre framtidsutsikter.

Tomtkön växer

Eslövs tomtkö finns för närvarande 420 personer. Sedan tomterna på Långåkra i Eslövs utkant släpptes har kön utökats med ett trettiotal personer.

Kommunen har låtit olika husleverantörer ta fram förslag på hus enligt planbestämmelserna. Detta har varit mycket uppskattat bland de drygt 120 som har anmält intresse av att bygga på Långåkra.

Plan- och byggkväll

Torsdagen den 12 maj kl. 18–20 är du välkommen till Medborgarhuset. Där får du lyssna till många byggherrar och exploatörer som berättar om sina bygg- och utvecklingsplaner i kommunen.

Flera stora byggprojekt kommer att presenteras, bland annat Föreningstorget och projektet vid COOP. Andra viktiga projekt är planerna för den nya kulturskolan och kommunens stora satsning i Marieholm.

Läs mer om kommunens plan- och byggprojekt

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window