Avgångselever får studera på vuxenutbildningen innan de fyllt 20 år

Elever folkbokförda i Eslövs kommun som i år går ut gymnasiet får möjlighet att studera inom kommunal vuxenutbildning redan till hösten, även om de då inte fyllt 20 år. Det gäller elever som behöver slutföra eller komplettera sin gymnasieutbildning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

På grund av pandemin och fjärrundervisningen har en del gymnasieelever tappat i sitt lärande och i värsta fall också misslyckats med att nå gymnasieexamen i tid.

Ny chans direkt

Dessa elever ska nu kunna läsa på vuxenutbildningen redan i höst, direkt efter gymnasiet.

Samma insats gjordes redan förra året med ett lyckat resultat och därför har nu gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden valt att förlänga denna möjlighet.

Gäller till och med 30 maj 2023

Beslutet gäller från den 1 juni 2022 till och med den 30 maj 2023.

Eleverna ska vara folkbokförda i Eslövs kommun och ha varit inskrivna i gymnasieskolans år 3 eller 4 läsåret 2021–2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window