Arkitekt Curt Salomon-Sörensen tog emot sitt Byggnadsvårdspris

Även arkitekten som såg till att Lagerhuset i Eslöv bevarats till eftervärlden har nu fått sitt bevis på Eslövs kommuns uppskattning. Arkitekt Curt Salomon-Sörensen hade stor del i att det gamla spannmålslagret förvandlades till bostadsrätter istället för att rivas i början av 2000-talet. Lagerhuset tilldelades Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023, då bostadsrättföreningen Lagerhusets vänner tog emot utmärkelsen.

Curt Salomon-Sörensen, som nått den aktningsvärda åldern 95 år, accepterade med glädje att komma till Eslöv och få ta emot ett diplom som visar att Lagerhuset tilldelats Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023.

Utmärkelsen delades ut över en lunch med kommundirektör Eva Hallberg, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

– Jag minns med stor glädje och värme mina år i Eslöv. Jag är stolt och tacksam över att bli omtalad i samband med Lagerhuset. Den här utmärkelsen känns lite som kronan på verket för mig, säger Curt Salomon-Sörensen.

Arkitekt Curt Salomon-Sörensen med diplomet för Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023.
– Eslöv har en speciell plats i mitt hjärta. Jag är glad och stolt över min del i att Lagerhuset bevarades, säger Curt Salomon-Sörensen. Lagerhuset skymtas i bakgrunden över hans vänstra axel.

Verksam i Eslöv i över 35 år

Tillsammans med sambon Eva Hagenfeldt passade han på att ta bilen till Eslöv från hemstaden Helsingborg och samtidigt uppleva gamla minnen.

Curt Salomon-Sörensen var verksam som arkitekt i Eslöv i över 35 år, från 1956 till slutet av 1990-talet. Parallellt med företaget i Eslöv drev han firman i Helsingborg och åkte under alla år till Eslöv på tisdagar och fredagar.

– Det var en rolig och spännande tid som jag minns med stor värme. Eslöv har en speciell plats i mitt hjärta, säger Curt Salomon-Sörensen.

En skatt av gamla minnen

Under sin tid i Eslöv hade hans arkitektfirma över 500 uppdrag. Bland de kommunala uppdragen märks yrkesskolan vid Bergavägen, Östra skolans gymnastiksal och andra byggnader som Lastbilscentralen. Hela dokumentationen över åren i Eslöv har Curt Salomon-Sörensen donerat till Eslövs stadsarkiv.

– Så fantastiskt roligt att få träffa Curt Salomon-Sörensen här i Eslöv. Vilken skatt av gamla minnen och Eslövs-berättelser han kan förmedla. Speciellt roligt var det att få ta emot en samling där han själv skriver om sina många spännande projekt, säger Eva Hallberg.

Lagerhuset
Lagerhuset i Eslöv förvandlades till bostäder.

Ritat av Gunnar Asplund

Lagerhuset i Eslöv har ritats av den världsberömde arkitekten Gunnar Asplund. Huset byggdes ursprungligen som ett spannmålsmagasin och stod klart 1918. Det var ett av flera liknande magasin i landet. De byggdes av staten för att lagra spannmål, då det vid den tiden rådde brist på mat efter de svåra åren under första världskriget.

Huset användes delvis som spannmålslager ända in på 1970-talet. Sedan stod det och förföll under många år. Till slut var det i så dåligt skick att det sannolikt skulle ha rivits om inte Curt Salomon-Sörensen tillsammans med företaget Midroc och en envis grupp som kallade sig för Lagerhusets vänner tagit sig an det.

Huset rustades upp och byggdes om till 31 bostadsrätter. Lägenheterna stod inflyttningsklara 2008, samma år som huset fyllde 90 år.

Bevarades till eftervärlden

Att Lagerhuset byggdes om till bostäder innebär att en byggnad med stort historiskt värde bevarades till eftervärlden. I dag pryder den sin plats och har blivit ett landmärke som Eslövsborna är stolta över.

I början av 2000-talet ägde kommunen huset som var i så dåligt skick att det hotades av rivning.

– Jag gick till dåvarande kommunalrådet Cecilia Lind och presenterade mina idéer om att göra om huset till bostadsrätter. Väldigt snart hade jag lyckats sälja in idén till företaget Midroc som köpte huset och genomförde planerna, berättar Curt Salomon-Sörensen.

Kommunstyrelsen röstade igenom förslaget som både innebar att huset bevarades och att kommunen slapp kostnaderna för en rivning. Istället fick kommunen en inkomst från fastighetsförsäljningen.

Curt Salomon-Sörensen tog emot utmärkelsen i Eslöv. Från vänster syns Catharina Malmborg, Eva Hallberg, Curt Salomon-Sörensen, Eva Hagenfeldt och Johan Andersson.

Motiveringen till att Lagerhuset tilldelas Byggnadsvårdspriset 2023:

Lagerhuset från 1918, som ritats av den världsomsusade arkitekten Gunnar Asplund, trotsade sin rivning genom att mobilisera vänner för sin sak och fortsatta liv. Arkitekten Curt Salomon-Sörensen, Midroc, och Lagerhusets vänner räddade inte bara byggnaden utan bidrog till att förändra synen på vad byggnadsvård kan vara. Byggnaden överlevde genom att den gavs en helt ny användning. Det var en modig ombyggnad både genom återbruket av en silo och rent tekniskt. Lagerhuset var Sveriges högsta bostadshus i trä när det stod klart en andra gång 2008.
Nu är Lagerhuset en stolthet för Eslöv som bostadsrättsföreningen Lagerhuset förvaltar.
Eslövs kommuns byggnadsvårdspris 2023 tilldelas, bättre sent än aldrig, bostadsrättsföreningen Lagerhuset. Eslövs kommun vill också framföra ett tack till alla som stått på Lagerhusets sida och gjort berättelsen om den fantastiska byggnaden med flera liv möjlig.

Byggnadsvårdspriset delas ut varje år

Eslövs kommun delar ut Byggnadsvårdspriset varje år för att uppmärksamma insatser inom byggnadsvård i kommunen. Prisets syfte är att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen i Eslövs kommun. Priset har delats ut årligen sedan 2014.

Lagerhuset får årets byggnadsvårdspris

Eslövs kommuns byggnadsvårdspris och tidigare pristagare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window