Algblomning vid Sjöholmens badplats

Kommunens inspektion den 3/8 (senaste provtagningen skedde den 19/7) visade att det finns algblomning vid Sjöholmens badplats. Eslövs kommun avråder från bad under algblomning.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den senaste provtagningen visade på bra vattenkvalitet. Algblomning kan dock variera från en stund till en annan. Därför är det upp till var och en att själv bedöma om man vill bada eller inte.

Vi råder till försiktighet med badandet för framförallt barn. Hundar är extra känsliga för algblomning, men observera att hundar inte får vistas vid Sjöholmens badplats under perioden 1 juni till 30 augusti.

Vad är algblomning?

Algblomning är i grunden en naturlig process som inträffar under vår och höst. Men övergödning och kanske även överfiske av våra hav och sjöar har lett till allt kraftigare algblomningar, särskilt under högsommaren. När växtplankton massförökas kallas det algblomning.

Är algblomning giftigt?

Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor.

Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är i därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet.

Hur ser algblomning ut?

Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt, resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa.

Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt är dock inte algblomning. Losslitna alger och ansamlingar av pollen kan ibland likna algblomning.

Vad ska man göra vid algblomning?

Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp, genom att till exempel ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten.

Mer information

Mer badplatsinformation och information om de senaste provtagningarna hittar du här:

Läs mer om bad i Sjöholmen, om provtagningar med mera.

Badplatser i Eslövs kommun – Bad – Badvatten – Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Information om algerna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window