Riktlinjer för kommunikation

Information och dialog ger bättre service. Det är genom att prata, diskutera och utbyta idéer och tankar med varandra och våra kommuninvånare som vi kan utveckla verksamheten inom Eslövs kommun.

Riktlinjer för kommunikation är ett dokument som visar Eslövs kommuns anställdas gemensamma syn på informations- och kommunikationsfrågor. Den innehåller de övergripande riktlinjer som personalen följer i sitt dagliga arbete.

Riktlinjerna uttrycker hur vi vill att kommunikationen ska fungera, tydliggör vad som ska prägla Eslövs kommuns kommunikation externt och internt samt vilka vi ska kommunicera med, när och hur.

Eslövs kommuns Riktlinjer för kommunikation

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window