Grafisk profil

I Eslövs kommuns grafiska profil finns riktlinjer för hur kommunens logotyp med stadsvapnet från 1911 ska användas. Här finns också riktlinjer för vilka färger, typsnitt och designelement som ska användas i kommunens kommunikation.

Den grafiska profilen med dess riktlinjer är ett verktyg för att hålla ihop bilden av kommunen som organisation. Syftet med en grafisk profil är att medborgare, medarbetare och andra intressenter kan känna igen kommunen i olika sammanhang, till exempel på webbplatsen, i annonser och via kommunens fordon.

Eslövs kommuns grafiska profil antogs av kommunstyrelsen för att gälla från 1 april 2016.

Ta gärna del av Grafisk manual Eslövs kommun

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window