• Grävning för fiber på flera ställen i Eslöv

  På Ystadsvägen, Hurvavägen, Södergatan och Spinnarebacken i Eslöv kommer Skåne Entreprenad & Gräv AB att på uppdrag av Skanova gräva för att lägga ner fiberledningar. Detta sker under tiden 2018-10-15–2018-12-31. På Södergatan 6B och i hörnet på Bryggaregatan mot Storgatan kommer arbete med fiberutökning att pågå under perioden 2018-10-11–2018-11-03. Arbetet utförs av Peab på uppdrag av...

 • Grävning på Annedalsvägen, Marieholm

  På grund av fiberanslutning av villa, så kommer Annedalsvägen 9 i Marieholm att få en bit av vägen uppgrävd. Detta gäller under  perioden 2018-10-08—2018-11-16.

 • Skadegörelse av grillplats i Eslövs allmänning

  Tyvärr har hela grillplatsen i naturreservatet Eslövs allmänning förstörts. Där finns inget kvar som går att använda.

 • Grävning i gång- och cykelväg vid Trehäradsvägen / Verkstadsvägen

  Kraftringen kommer att gräva i gång- och cykelvägen vid Trehäradsvägen/ Verkstadsvägen i Eslöv till och med 2018-11-02. Detta för att Kraftringen ska reparera befintlig elkabel.

 • Nya gångbanor på Remmarlövsvägen, Eslöv – endast ett körfält öppet

  Det kommer att pågå ett arbete med renovering av gångbanor på Remmarlövsvägen i Eslöv (delen mellan Solvägen och Odengatan). Arbetet innebär att endast ett körfält kommer att vara öppet under tiden 2018-10-01—2018-11-30. Sträckan kommer att vara reglerad med tillfälliga trafiksignaler och detta kan innebära några minuters väntetid för fordon. Dessutom kommer det att vara hastighetsbegränsning...

 • Parkeringsförbud medan asfaltering genomförs

  Mellan den 24/9 – 19/10 kommer Sydbeläggningar genomföra fräsning, asfaltering och stenarbete på Sturegatan, mellan Solvägen och Skogsvägen. Det innebär att när parkeringsförbud är skyltat får ingen parkering ske. Mellan den 8/10 – 30/11 kommer Sydbeläggningar genomföra fräsning, asfaltering och stenarbete på Axgatan och Betgatan. Det innebär att när parkeringsförbud är skyltat får ingen parkering...

 • Kabelfel på gatubelysning på Väster i Eslöv

  Sedan en vecka tillbaka fungerar inte gatubelysningen på Väster i Eslöv. Framför allt är det gatorna Åldermansvägen, Halabacken, Gillesvägen och Långåkravägen som är drabbade. Vattenfall har konstaterat att det rör sig om ett kabelfel. Tyvärr är det så att när det gäller just kabelfel, kan det ta lång tid innan man hittar felet, men felsökning...

 • Asfaltering på Västra Sallerups byaväg, Eslöv

  Asfaltering kommer att ske på Västra Sallerups byaväg, vid rondellen, i Eslöv 2018-09-18. Endast ett körfält kommer att vara öppet och trafiken regleras med vakt. Arbetet kommer att utföras av Peab.

 • Grävning på Kvarngatan i Marieholm 10/9-10/12

  Grävning kommer att ske i trottoar och gata vid Kvarngatan i Marieholm under perioden 2018-09-10—2018-12-10. Det är VA Syd som ska förnya vattenledningen. Man kommer att gräva i delen från informationsplatsen och söderut till korsningen Kvarngatan/Västergatan.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.