Driftsinformation

 • Begränsad framkomlighet i Högseröd under arbete med gatubelysning

  Utmed väg 1119 och 1125 finns där i dag en äldre belysningsanläggning som kommer att ersättas med en ny vägbelysningsanläggning. Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte längre Trafikverkets säkerhetskrav.

 • Rullstolsgungan i Trollsjön avstängd på grund av skadegörelse

  På grund av skadegörelse behöver vi tyvärr hålla rullstolsgungan på Trollsjöns lekplats stängd. Vi arbetar på att laga den så snart som möjligt.

 • Gatubelysning tänd under dagtid för testning

  Från och med vecka 11 testar Vattenfall gatubelysningen i Eslövs tätort och i alla våra byar.

 • Begränsad framkomlighet i Östra Karaby under arbete med gatubelysning

  Utmed väg 1276 finns en äldre belysningsanläggning. Den ska ersättas med en ny vägbelysningsanläggning som ska klara Trafikverkets säkerhetskrav.

 • Avspärrningar på Långåkra för anläggning av nytt bostadsområde

  Arbetet med att anlägga det nya bostadsområdet på Långåkra har nu startat. Hela området är tillfälligt avspärrat när vi tillsammans med VA SYD anlägger nya gator, ledningar, grönområden, gångbanor och lekplats.

 • Aktuella vägarbeten

  Se aktuella vägarbeten

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window