Driftsinformation

 • Korsningen Kvarngatan/Östergatan stängd för genomfart 7 december

  Tisdag 7 december kl. 07–00 kommer VA Syd att utföra arbete med vatten- och avloppsledningar i korsningen Kvarngatan/Östergatan. Korsningen kommer under tiden för arbetet vara stängt för genomfart. Fotgängare och cyklister kommer att kunna komma förbi.

 • Begränsad framkomlighet vid Kastberga

  Vecka 44 med start den 1 november blir det något begränsad framkomlighet vid Kastberga. Anledningen är att gång- och cykelvägen på banvallen ska renoveras.

 • Begränsad framkomlighet på Lapplandsvägen

  Mellan den 1 oktober och den 30 november kommer arbete med att bygga en säker överfart för cykel- och gångtrafikanter pågå på Lapplandsvägen. Framkomligheten kommer att vara begränsad.

 • Aktuella vägarbeten

  Se aktuella vägarbeten

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window