Ny belysning vid Sjöholmen

Belysningen byts ut  längs med väg 1299 vid Sjöholmen. Arbetet planeras att starta i juli, beroende på vädret, och pågår ungefär två månader.

Under ombyggnaden kan framkomligheten bli något begränsad och befintlig belysning kan komma att behöva släckas under delar av tiden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window