Medarbetarnas hälsa prioriteras

Eslövs kommun är en arbetsgivare som har medarbetarnas hälsa i fokus. Målet är att förebyggande arbete ska minska sjukfrånvaron och öka medarbetarnas välmående.

Den så kallade ”Hälsomiljonen” förankrades i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och kommunens ledningsgrupp under 2017. Bakgrunden var en rapport från HR-avdelningen där det slogs fast att kommunen behövde riktade och förebyggande arbetsmiljöinsatser för att nå ett förbättrat hälsotal.

Sedan 2018 har alltså Eslövs kommun avsatt medel öronmärkta för att användas till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

Kommunens mål är att nå ett hälsotal på 95 procent, det vill säga fem procents sjukfrånvaro.

Samarbete med företagshälsovården

De förebyggande insatserna genomförs utifrån ett paket av tjänster som arbetats fram i samarbete mellan företagshälsovården och HR-avdelningen.

Exempel på insatser som utförts inom ramen för ”Hälsomiljonen” i syfte att främja medarbetares hälsa och som arbetsgivare vara proaktiv i arbetsmiljöarbetet är bland annat:

  • hälsofrämjande föreläsningar kombinerat med workshops
  • arbetsmiljökartläggningar i förebyggande syfte
  • livsstils- och hälsoprogram
  • ergonomiföreläsningar med inkluderade ergonomironder
  • mikroföreläsningar under fikapauser
  • kurser i stresshantering.

Insatserna följs upp och utvärderas regelbundet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window