Vår rekryteringsprocess

I Eslövs kommun arbetar vi enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod för att på ett fördomsfritt sätt hitta den person som har rätt kompetens och förmågor för tjänsten.

Alla chefer genomgår en utbildning i metodikens olika steg men också för att bli medvetna om hur lätt det är att låta magkänslan och därmed fördomar styra. Metoden är beprövad och har följande fördelar för dig som söker jobb.

  • Lättare att hitta rätt kompetens. Genom att noga tänka igenom och göra en kravprofil över vad som krävs för en tjänst i form av utbildning, erfarenhet och personliga kompetenser är det lättare att hitta rätt person som matchar.
  • Kandidatupplevelse. Kompetensbaserad rekryteringsmetod upplevs som mer rättvis av kandidaterna. Kandidaterna känner att urvalsmetoderna är relevanta och att de får möjlighet att demonstrera sina färdigheter. Alla blir behandlade på samma sätt.
  • Inkludering. En kompetensbaserad rekryteringsprocess är tänkt att minska diskriminering och öka mångfalden.

I Eslövs kommun genomför vi cirka 400 rekryteringar om året till en mängd olika yrkesbefattningar. Vi har rekryteringssamordnare som genomför rekryteringar av timanställda och stöttar våra över 120 chefer i deras rekryteringar.

Processen

Här nedan följer en kort beskrivning av varje steg i vår rekryteringsprocess. Beroende på om rekryteringen avser en medarbetare, specialist eller chef skiljer sig rekryteringsprocessen åt något.

Ansökan

Våra lediga tjänster hittar du alltid på vår hemsida, Arbetsförmedlingen, Facebooks jobbsida och LinkedIn. I Eslövs kommun använder vi ett webbaserat rekryteringssystem, där du kan söka både med eller utan konto. När din ansökan har kommit in får du bekräftelse via e-post.

Har du svårigheter att fylla i din ansökan kontakta Visma support 0771-693 693.

Urval

Urvalet görs efter ansökningstiden och alla ansökningar beaktas. Urvalet av kandidater baseras alltid på den kravprofil som fastställdes inför rekryteringen och på de kompetenser som efterfrågas i annonsen. Syftet med kravprofilen är att med utgångspunkt i en arbetsanalys specificera vilken utbildning, erfarenhet, kunskaper och kompetens som den nya medarbetaren behöver för att lyckas i rollen. Har du inte tillräckliga kvalifikationer kommer du tidigt i processen via mail få besked om att du inte går vidare i processen.

Intervjuer och tester

Vi använder oss av en strukturerad intervju där frågorna bygger på krav ur kravprofilen. Intervjun följer en särskild intervjuguide som utgår från exempel och situationer från ditt tidigare arbetsliv. På det viset säkerställer vi att samtliga kandidater får likvärdiga förutsättningar och bedöms på samma grunder. En intervju tar mellan 1-1,5 timmar.

I vissa fall, men framförallt i chefsrekryteringar, genomförs personlighets- och ibland kapacitetstester. Intervju med fackliga representanter görs alltid vid chefsrekryteringar.

Har du varit på intervju kommer du att få besked oavsett om du gått vidare eller inte.

Referenstagning

Referenstagning är en del i alla våra rekryteringsprocesser. Du behöver inte ha referenser med dig till intervjun då vi kommer att efterfråga vilka vi tycker är relevant att tala med. Vi ringer två referenser, ofta en chef från tidigare arbetsplatser. Här använder vi oss av referenstagningsmallar. Mallarna är framtagna för att stötta den kompetensbaserade metodiken och för att skapa förutsättningar för kandidaterna att bedömas likvärdigt.

Erbjudande om anställning

Detta är sista steget där vi gör en samlad bedömning utifrån alla delar i rekryteringsprocessen. Är du en av slutkandidaterna kommer vi att kontakta dig oavsett om du blir erbjuden anställning eller inte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window