Bildcollage personal

Förmåner

Eslövs kommun har en god och välordnad ekonomi och kollektivavtalsenliga villkor. Det gör att du får en trygg anställning i en stabil organisation.

Eslöv är en av de 33 kommunerna i Skåne som har den högsta andelen heltidstjänster för våra anställda. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder bra villkor. Som medarbetare i Eslövs kommun får du del av följande förmåner.


Balans mellan arbetsliv och fritid

Flexibel arbetstid

I många av Eslövs kommuns verksamheter har du flexibel arbetstid. Detta ger dig möjlighet att påverka din arbetstid i de fall arbetet tillåter.

Distansarbete

Eslövs kommun erbjuder möjlighet till distansarbete upp till 50 procent av arbetstiden. Det är arbetsuppgifternas karaktär och verksamhetens behov som avgör om distansarbete är möjligt och i vilken omfattning det kan bedrivas.

Semester

Som medarbetare i Eslövs kommun har du minst 25 semesterdagar. När du fyllt 40 får du 31 dagar. När du fyller 50 år får du 32 dagar, alltså drygt sex veckors semester.

Semesterväxling

Det finns även möjlighet att byta ditt semesterdagstillägg till extra lediga dagar om du är anställd enligt kollektivavtalet AB (Allmänna Bestämmelser) och har en semestertjänst. Bytet ger fem extra lediga dagar för dig under 40 år och sex extra lediga dagar för dig över 40 år.


Hälsa

Friskvårdsbidrag

Eslövs kommun erbjuder dig som medarbetare friskvårdsbidrag om 1500 kronor årligen för att uppmuntra motions- och friskvårdsaktiviteter på fritiden.

Företagshälsovård

Eslövs kommun har ett nära samarbete med företagshälsovården som arbetar både förebyggande och rehabiliterande för att medarbetarnas hälsa och kommunens arbetsmiljöer ska vara så bra som möjligt.

Terminalglasögon

Du som har datorn som arbetsredskap får så kallade terminalglasögon kostnadsfritt.

Hjälp med att sluta röka och rökfri arbetstid

I Eslövs kommun vill vi bevara och förbättra hälsan hos våra medarbetare, bland annat genom att skapa rökfria miljöer och ge goda förutsättningar för minskad rökning. Vi har därför rökfri arbetstid för kommunens alla medarbetare. Vi erbjuder sluta-röka-bidrag på 1500 kronor.


Föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg

Från och med barnets födelse har du rätt till föräldrapenningtillägg i 180 dagar. Föräldrapenningtillägget är tio procent av det lönebortfall du får på grund av föräldraledigheten.

För dig som tjänar mer än Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning betalar vi mellanskillnaden motsvarande föräldrapenningen mellan inkomsttaket och din faktiska lön så att du får föräldrapenning beräknat på hela din lön.

Mer ledigt

Utöver den lagstadgade möjligheten till föräldraledighet kan du som anställd i Eslövs kommun få beviljad ledighet upp till 25 procent till barnet är tolv år. Du har även rätt att vara 100 procent föräldraledig upp till barnet är tre år.


Trygghet

Sjukförsäkring

Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och för att motverka arbetsskador. Medarbetare i Eslövs kommun är försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Eventuell ersättning utgår vid olycksfall i arbetet och vid olycksfall till eller från arbetet. Försäkringen inkluderar eventuell ersättning för bestående nedsättning av någon kroppsfunktion orsakad av arbetsskadan. Försäkringen gäller från första anställningsdagen.

Sjuklön

Skulle du bli sjuk får du sjuklön upp till 14 dagar. Om du blir sjukskriven betalar vi ett extra tillägg om tio procent av lönebortfallet. Denna ersättning är ett komplement till sjuk- och rehabiliteringspenningen som du får från Försäkringskassan. Vi betalar även mellanskillnaden i din sjuklön om du har högre lön än Försäkringskassans inkomsttak medger, så att du får sjukpenning beräknat på hela din lön.

Pension

Eslövs kommun avsätter pengar till din pension. Utöver den allmänna pensionen har du som medarbetare i Eslövs kommun även en tjänstepension. Du har möjlighet att själv bestämma hur en viss del av pensionen ska förvaltas.

Löneväxling till pension

Kommunen erbjuder samtliga tillsvidareanställda, samt visstidsanställda med en anställning som är minst 12 månader och som inte fyllt 66 år möjligheten att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttoavdrag. Löneväxling kan som längst pågå till och med månaden innan medarbetaren fyller 66 år. Det rekommenderas inte att löneväxla om årsinkomsten efter löneväxling understiger 8,07 inkomstbasbelopp (2024 motsvarar detta en månadslön på 51 250 kr).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window