Ämne: Besparingar

 • Barn- och elevpengen minskas och utökade förskolan för femåringar tas bort

  Sparkravet i Eslövs kommun gör att barn- och familjenämnden måste strama åt sina verksamheter för att få en budget i balans. Totalt ska cirka 13,3 miljoner av nämndens totala budget på drygt 910 miljoner kronor sparas. Nio av dessa miljoner behövs dock för att nämnden ska få en budget i balans.

 • Vård- och omsorgsavdelning stängs tidigare än planerat

  Till följd av sparkravet på 47 miljoner kronor för Vård och Omsorg har nämnden beslutat att tidigare än planerat stänga en vård- och omsorgsavdelning på Vårlöken i Eslöv. Beslutet påverkar inte det biståndsbedömda trygghetsboendet som också finns på Vårlöken.

 • Teoretiska gymnasiekurser för vuxna försvinner i Eslöv

  Från och med hösten 2023 kommer vuxenelever inte längre att kunna läsa teoretiska gymnasiala kurser på Carl Engström Vuxenutbildningen. Observera att besparingen inte gäller gymnasiet utan enbart vuxenutbildningen på Carl Engström-skolan.

 • Sparsam budget med några satsningar

  En stram budget märkt av omvärldsläget. Så kan man beskriva nästa års budgetförslag för Eslövs kommun. Men den innehåller även en del satsningar, bland annat på skolan.

 • Alla verksamheter ska göra åtgärdsplan för ekonomin

  På torsdagen hölls ett extra sammanträde i kommunstyrelsen för att diskutera den ansträngda ekonomiska situationen som drabbar Eslöv och alla andra kommuner. Kommunstyrelsen och alla kommunens åtta nämnder har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna.

 • Nytt pensionsavtal gör kommunen attraktivare som arbetsgivare

  Från den 1 januari införs ett nytt pensionsavtal som kommer att bli kostsamt för alla landets kommuner. För en medelanställd i kommunen innebär det nya avtalet höjd tjänstepension med ca. 800 till 1 000 kronor i månaden.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window