Barn- och elevpengen minskas och utökade förskolan för femåringar tas bort

Sparkravet i Eslövs kommun gör att barn- och familjenämnden måste strama åt sina verksamheter för att få en budget i balans. Totalt ska cirka 13,3 miljoner av nämndens totala budget på drygt 910 miljoner kronor sparas. Nio av dessa miljoner behövs dock för att nämnden ska få en budget i balans.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Nämnden har valt att fördela åtgärderna så här:

  • Barn- och elevpengen till förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola minskas med 10,4 miljoner, vilket motsvarar två procent
  • Minskad budget för Barn och Utbildnings stab med 1,3 miljoner, vilket motsvarar 13 procent
  • Minskad budget för socialtjänstens utredningsenhet inklusive öppenvården med 900 000 kronor, vilket motsvarar två procent
  • Femåringar kommer inte längre att erbjudas utökad tid i förskolan.

– Vi är en stor del av kommunens verksamhet, och stora besparingar som dessa är inget man vill göra som skolpolitiker. Det vi kommer att prioritera högst är trygghet, studiero och att eleverna når sina mål, säger David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden.

Exempel på besparingar

Barn- och elevpengen minskas

Barn- och elevpengen kommer att minska med två procent. Elevpengen innebär att en viss summa följer med varje elev från kommunen till den förskola eller skola som barnet eller eleven går på. Det är nu upp till varje rektor i förskolan och grundskolan att jobba fram en budget som går ihop efter minskningen.

Rätt till utökad tid för femåringar i förskolan tas bort

Förskolans verksamhet återgår till det lagstadgade kravet om 15 timmars allmän förskola för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande. Eslövs kommun har sedan 2017 erbjudit 25 timmars förskola i veckan till femåriga förskolebarn. Detta har utnyttjats av ungefär 30 barn per år.

Barn i behov av utökad tid på förskolan på grund av särskilda skäl kommer att fortsätta erbjudas detta. En bedömning kommer att göras från fall till fall. Denna åtgärd ger en besparing på 650 000 kronor.

Sparar främst på administrationen

– Vi sparar så mycket som möjligt på administration för att barn och elever ska drabbas så lite som möjligt. Att ta bort rätten till 25 timmars förskola för femåringar är väldigt tråkigt, men genom det minimerar vi övriga besparingar i skolan och förskolan, säger David Westlund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window