Sparsam budget med några satsningar

En stram budget märkt av omvärldsläget. Så kan man beskriva nästa års budgetförslag för Eslövs kommun. Men den innehåller även en del satsningar, bland annat på skolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Högre pensionskostnader, ökad inflation och dyra elräkningar sätter sina spår även i den kommunala ekonomin. Trots det har den styrande majoriteten beslutat att inte höja kommunalskatten.

– Vi vet att kostnadsökningarna slår direkt mot hushållen och därför är vi överens om att inte höja skatten för 2023, säger Catharina Malmborg (M), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Nämnderna ska spara

Istället ska samtliga nämnder presentera besparingsförslag på totalt 100 miljoner kronor senast den 31 januari nästa år.

I budgetförslaget framgår även att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden kan komma att samordna sitt arbete i syfte att tydliggöra myndighetsutövning och övrig verksamhet.

Tar av reserven

Även om kommunen ska spara så är bedömningen att man kommer behöva ta av den så kallade resursutjämningsreserven för att täcka underskottet. Idag finns 135 miljoner kronor i en reserv som byggts upp under de åren som kommunen gjort ett överskott.

Finns plats för satsningar

Trots tuffa tider innehåller budgetförslaget också en rad satsningar, bland annat:

  • Uppstart av Husarängen.
  • Belysning och bredbandssatsningar på landsbygden som ligger kvar enligt plan.
  • Satsningar på tillväxt, bland annat genom det fortsatta arbetet med Östra Eslöv.
  • Satsningar på arbetsmarknadsåtgärder.

– Samtidigt som vi ser stora utmaningar ekonomiskt har vi en framtidstro och vi vill fortsätta utveckla kommunen, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Statsbidrag till skolan

I budgetförslaget finns även satsningar som ingår i det generella stadsbidraget, exempelvis:

  • Fast omsorgskontakt
  • Utökad lovskola och fler lovaktiviteter
  • Extra studiestöd

Ska upp i fullmäktige

Majoritetens budgetförslag har klubbats i kommunstyrelsen. Sverigedemokraterna har valt att lägga fram en egen budget och Miljöpartiet har skickat in en protokollsanteckning om att de vill se ökat fokus på hållbarhetsfrågor.

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet. Den 19 december ska kommunfullmäktige fatta beslut om budgeten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window