Vård- och omsorgsavdelning stängs tidigare än planerat

Till följd av sparkravet på 47 miljoner kronor för Vård och Omsorg har nämnden beslutat att tidigare än planerat stänga en vård- och omsorgsavdelning på Vårlöken i Eslöv. Beslutet påverkar inte det biståndsbedömda trygghetsboendet som också finns på Vårlöken.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– I det här läget har vi ingen möjlighet att ha kvar en avdelning med full bemanning och bara åtta boende. Det är väldigt kostsamt med personal dygnet runt, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

När Vårlöken gjordes om till ett biståndsbedömt trygghetsboende fick de som redan bodde på vård- och omsorgsboendet möjlighet att bo kvar. Av dem är det nu åtta personer som kommer att erbjudas annat boende.

– Vi beklagar att de åtta nu måste flytta. Tyvärr ser vi ingen annan möjlighet, säger Josef Johansson.

Väldigt tufft

I de ekonomiskt tuffa tider som råder har kommunens samtliga verksamheter fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för besparingar på totalt 100 miljoner kronor 2023.

Det påverkar alla kommunens verksamheter.

Vård och Omsorg ska spara minst 47 miljoner kronor för att nå ett nollresultat.

– Det är väldigt tufft och tyvärr går det inte att undvika att det även drabbar våra brukare, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Alla verksamheter drabbas

Lågkonjunkturen och det ansträngda ekonomiska läget drabbar stora delar av världen. I Eslövs kommun påverkas alla förvaltningar.

– Inom Vård och Omsorg är nedläggningen på Vårlöken bara en av många planerade åtgärder. 47 miljoner är väldigt mycket pengar så vi måste verkligen vända på alla stenar. Genom att stänga vård- och omsorgsboendet på Vårlöken sparar vi 3–4 miljoner kronor i personalkostnader, säger Tony Hansson.

Personalen omplaceras

Elva personer jobbar idag på Vårlökens vård-och omsorgsboende. De kommer att omplaceras och erbjudas andra tjänster inom Eslövs kommuns äldreomsorg.

De åtta personer som bor på Vårlöken kommer att erbjudas andra boenden efter hand som det blir lediga lägenheter på andra vård- och omsorgsboenden i kommunen.

– Vi kan inte garantera att de som är par får dela lägenhet men vår ambition är att de ska få hålla ihop och hamna på samma avdelning, säger Sofia Persson, verksamhetschef inom Vård och Omsorg.

Anhöriga och boende har fått information

En plan för genomförandet ska nu göras.

– Hur snabbt avdelningen måste tömmas är ännu inte klart. Vi kommer att göra individuella bedömningar utifrån vars och ens behov. Nästa steg blir att lägga upp en tidsplan och ta fram olika lösningar för att det ska bli så bra och lindrigt som möjligt för alla som berörs. Vi kommer att ha löpande dialog med de boende och deras anhöriga, säger Sofia Persson.

Anhöriga till de boende informeras via telefon under förmiddagen. I samråd med anhöriga kommer sedan de boende att få information.

Även personalen har under förmiddagen fått information om de kommande förändringarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window