Nytt pensionsavtal gör kommunen attraktivare som arbetsgivare

Från den 1 januari införs ett nytt pensionsavtal som kommer att bli kostsamt för alla landets kommuner. För en medelanställd i kommunen innebär det nya avtalet höjd tjänstepension med ca. 800 till 1 000 kronor i månaden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Kommunerna behöver ett mer konkurrenskraftigt pensionsavtal för att vara attraktiva som arbetsgivare. Att hitta kompetent och utbildad personal inom framför allt vården, skolan och omsorgen är kommunernas största utmaning de närmaste 5–10 åren, säger HR-chef Karl Lundberg.

Attraktiv arbetsgivare

Staten har sedan länge ett mer attraktivt pensionsavtal och det samma gäller i de flesta fall den privata sektorn.

Det nya pensionsavtalet med höjda pensionsavgifter – tillsammans med den höga inflationen som kraftigt ökar kostnaderna för de medarbetare som ligger kvar på det gamla pensionssystemet – gör att pensionerna blir en dyr utgift för Eslövs kommun.

Kostar 100 miljoner 2023

Nästa år måste 100 miljoner kronor avsättas till pensionerna och året därpå 70 miljoner. Därefter kommer kostnaderna att sjukna.

– Det innebär några år med större utmaningar som vi delar med alla andra kommuner. Vi måste ta höjd för de ökade pensionskostnaderna i budgeten och det finns inte mycket utrymme att lova ytterligare satsningar i valrörelsen. Det gäller alla partier. Vi måste vara restriktiva då det helt enkelt inte finns något ekonomiskt utrymme de närmaste åren. Det gäller speciellt då även andra kostnader som energikostnader och livsmedelskostnader ökar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Det nya pensionsavtalet omfattar:

  • Alla nyanställda i kommunen från 1 januari 2023
  • Alla medarbetare med lön under 44 375 kr
  • Alla medarbetare födda 1986 eller senare som idag omfattas av nuvarande pensionsavtal
  • Medarbetare med lön över 44 375 kr som har tjänat in så kallad förmånsbestämd tjänstepension i nuvarande pensionsavtal får välja om hen vill gå över till nya avtalet eller ligga kvar i det befintliga

Samtidigt med att det nya pensionsavtalet börjar gälla den 1 januari 2023 så höjs samtidigt den lägsta utbetalningsåldern till 60 år och den kortaste utbetalningstiden till tio år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window