Övergivna cyklar

Eslövs kommun samlar årligen in övergivna cyklar. I Eslövs tätort sker insamlingen vid järnvägsstationen, på Stora torg och gator kring torget där cykelparkeringar finns. Utanför Eslöv sker insamling vid järnvägsstationerna i Marieholm, Stehag och Örtofta.

Innan insamlingen av cyklar sker märks cyklarna upp. Det brukar göras under våren. Vi märker cyklarna med tejp eller lapp.

Efter att cyklarna har varit uppmärkta i två veckor görs en ny kontroll. De cyklar som fortfarande har kvar sin märkning samlas in och ställs på en uppställningsplats i Eslöv. Protokoll upprättas och en sammanställning görs över alla cyklar som sedan Polisen tar del av.

De cyklar som inte har identifierats eller hämtats ut efter tre månader tillfaller kommunen och kan därefter säljas på auktion.

Har din cykel blivit bortforslad?

Om din cykel har blivit bortforslad ska du kontakta oss via e-post på kommunen@eslov.se. Ange modell, färg och ramnummer om du har det. Vi skickar vidare dina uppgifter till vår entreprenör Securitas. De kontaktar dig och meddelar om vi har samlat in din cykel och när du i så fall kan hämta den.

Då får du information om vilka dagar och tider du kan hämta din cykel på Maskinvägen 4 i Eslöv. När du hämtar ut din cykel måste du kunna legitimera dig och bevisa att cykeln är din. Det gör du till exempel med din cykelnyckel, kvitto eller ramnummer.

Finns din cykel inte hos oss?

Om inte kommunen har omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Då ska du polisanmäla detta, vilket görs via www.polisen.se och ditt försäkringsbolag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window