Omväg

Liva Isakson Lundin (f. 1990) skapade skulpturen ”Omväg” specifikt för Stora torg i Eslöv. Hon vann 2019 en tävling om konstnärlig gestaltning för torget. Samtidigt byggdes torget om, och 2021 stod både torg och skulptur färdiga. Konstverket har donerats till Eslövs kommun av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

Konstverket Omväg i slingrande stålformation i förgrunden på gult marktegel. Glasskiosk, grönska och flerbostadshus i bakgrunden.
Konstnären Liva Isakson Lundin har skapat Omväg. Verket har donerats av Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn.

Placering: Stora torg, Eslöv

Skulpturen ”Omvägs” form påminner om ett träds rotsystem och är även inspirerad av hur järnvägen går i snirkliga vågrörelser genom det skånska landskapet. Konstnären Liva Isakson Lundin beskriver sitt verk som ett rotsystem som sträcker sig ner i marken och förankrar verket i historien och som samtidigt fortsätter att växa.

Skulpturen är tolv meter lång och fem meter hög. Tänk på att konstverket är just ett konstverk och inte en klätterställning! Målsmän ansvarar för minderåriga barn.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window