Vissa gräsmattor klipps mer sällan

För att minska kostnaderna för gräsklippning kommer kommunen att låta gräset växa sig högre på vissa platser. De ytor som används mycket och ofta ska klippas regelbundet även i fortsättningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen har 156 hektar gräs i parker och grönområden. För att minska kostnaderna ligger fokus på att hålla gräset välklippt på de platser där många Eslövsbor vistas. Detta innebär minskade kostnader på runt 600 000 kronor i år.

– Kommunen är i en pressad ekonomisk situation och måste dra ner på kostnaderna. Vi behöver prioritera och använda våra resurser smart, säger Matilda Hansén, entreprenadledare på Miljö och Samhällsbyggnad.

Kommunen kommer låta gräset växa på vissa platser i sommar.
Kommunen kommer låta gräset växa på vissa platser i sommar.

Låter gräset växa utanför stadshuset

Tidigare i år fick alla nämnder krav på sig att minska sina kostnader. Att låta det gå längre tid mellan gräsklippningen var då ett av förslagen.

På vissa håll i kommunen kommer gräset därför bara klippas två gånger per säsong. När gräset klippts får det ligga kvar och förmultna på plats. Detta brukar kallas för långgräs.

– Vi kommer låta gräset växa bland annat i Edelbergsparken, utanför stadshuset, och grönområdet söder om Hällan ut mot Sallerupsvägen, säger Matilda Hansén.

Klipper remsor vid privata trädgårdar

För att underlätta för fastighetsägare och hindra ogräs från att växa in i privata trädgårdar kommer gräset längs med de flesta tomtgränser klippas även i fortsättningen.

I de områden där folk rör sig och använder gräsmattorna kommer kommunen klippa delar av ytorna regelbundet. Detta för att det fortfarande ska gå att använda gräsytorna.

Fler ängar i kommunen

Det ska även anläggas ängar på flera håll, vilket innebär att gräset slås men forslas bort så att marken inte ska bli så kväverik. Syftet är att få ängsblommor att växa och de gillar inte när marken får för mycket näring.

Gräset i parker och på platser som används mycket och ofta kommer att klippas regelbundet även i fortsättningen.

– Vi har tittat på sammanhängande ytor där det finns möjligheter att klippa mer sällan. Vi vet att det här är en fråga som väcker mycket känslor och vi har därför försökt att välja platser som inte är så välanvända, säger Matilda Hansén.

Exempel på platser som klipps två gånger per säsong:

  • Söder om Hällan ut mot Sallerupsvägen
  • Edelbergsparken utanför stadshuset
  • Gröningen i Hurva
  • Grönområdet vid Skolvägen i Harlösa
  • Del av Skytteskogen i Trollsjöområdet

Platser där gräset inte klipps alls:

  • Grönområdet söder om Bäckdala

Platser som görs om till äng:

  • Längs med Lundavägen vid Abullahhagen
  • Grönområdet vid Östergatan, mellan Gasverksgatan och Bruksgatan
  • Grönområdet nedanför allmänningen, mellan allmänningen och Djupadalsvägen
  • Mellan Holmbyvägen och Flyingeängar (bussvändplatsen)

Läs mer om hur vi sköter våra grönområden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window