Villatomterna på Långåkra släpps till försäljning den 18 mars

Från och med fredag den 18 mars kan du anmäla intresse för villatomterna på det nya bostadsområdet Långåkra i Eslövs tätort. Sammanlagt säljs 20 tomter i den första etappen – och intresset är stort.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Med tanke på hur många som hört av sig angående tomterna så tror jag att det finns ett stort intresse, säger Filip Preston, mark- och exploateringsingenjör på kommunen.

Just nu står 396 personer i den kommunala tomtkön. De kommer att få information och chans att köpa tomterna först. Den som har längst kötid har förtur att välja tomt.

Om det sedan finns tomter kvar släpps de för intresserade som inte står i kön.

Spännande ny stadsdel

Om någon vecka inleds utbyggnaden av gator och vägar i det nya området. Det ska även anläggas parker och en lekplats. Kommunens avdelning för gata, trafik och park har huvudansvaret och samarbetar med VA SYD, som jobbar med vatten- och avloppsledningarna.

– Det är spännande att se en ny del av Eslöv växa fram. Det är många olika bitar som ska på plats, säger Filip Preston.

Inspiration för villabyggare

I samband med att tomterna släpps bjuds även husleverantörer in att lämna förslag på hus som skulle kunna byggas i området, utifrån detaljplanen. Förslagen publiceras på kommunens webbplats i takt med att de kommer in.

– Vi testar ett nytt arbetssätt och hoppas företagen kan visa olika förslag att hämta inspiration ifrån. Men vi är väldigt tydliga med att de som köper tomterna inte måste bygga enligt förslagen eller anlita just de företagen, säger Filip Preston.

Intresseanmälan för villatomter på Långåkra

Försäljningsprocessen i Eslövs kommun – så här går det till

Eslövs kommuns tomtkö

Långåkra – nya villatomter till försäljning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window