Undersökningar i marken efter Eslövs före detta gasverk

Eslövs kommun har under hösten gjort undersökningar i området där det förut låg ett gasverk. Det finns en hel del föroreningar i marken, men det är ingen akut risk för människors hälsa. Även de långsiktiga riskerna bedöms vara låga och det beror på att föroreningarna ligger ganska långt under markytan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs gasverk fanns fram till 1961 vid nuvarande Sekurits område och i parken längs Gasverksgatan. Det är vanligt att gasverk har lämnat efter sig föroreningar.

I parken längs med Gasverksgatan har vi hittat höga föroreningshalter, men dessa ligger en till två meter under markytan. Därmed är det ingen fara för människor och djur att vistas i parken. Även inne på Sekurits område finns höga halter av föroreningar, men dessa ligger täckta av asfalt och gräs och därmed är det ingen akut risk.

Det finns teoretiskt långsiktiga risker med fynden, men det kräver fler och grundligare undersökningar och utredningar för att kunna göra en mer precis riskbedömning. Därför kommer Eslövs kommun att lämna in en bidragsansökan till Naturvårdsverket, eftersom det inte finns någon juridiskt ansvarig kvar som vi kan kräva ska betala utredningarna.

Du kan läsa en sammanfattning av studien här.

Här är den fullständiga rapporten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window