Tyck till om framtidens järnväg och dess dragning i Eslövs kommun

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig stambana mellan Stockholm och Malmö. Nu har arbetet nått punkten då det finns förslag på var järnvägen kan gå mellan Hässleholm och Lund. Trafikverket bjuder in till samråd där du kan lämna dina synpunkter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Länk till frågestunden på Trafikverkets webbplats 

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 kilometer i timmen för fjärrtåg och 250 kilometer i timmen för snabba regionaltåg.

Trafikverket presenterar fyra huvudalternativ på hur höghastighetsjärnvägen kan passera Mellanskåne på väg från Lunds C till Hässleholm. De alternativa dragningarna förbi Eslöv är väster om Stehag eller öster om Trollenäs. Illustration: Trafikverket.
Trafikverket presenterar fyra huvudalternativ på hur höghastighetsjärnvägen kan passera Mellanskåne på väg från Lund till Hässleholm. De alternativa dragningarna förbi Eslöv är väster om Stehag eller öster om Trollenäs. Illustration: Trafikverket.
Lokaliseringsalternativen förbi Eslövs kommun. Förstoring av föregående illustration från Trafikverket.
Lokaliseringsalternativen förbi Eslövs kommun. Förstoring av föregående illustration från Trafikverket.

Eslövs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Eslövs kommun deltar tillsammans med övriga berörda kommuner i samråd under hela processen.

Förslaget som lagts fram idag påverkar Eslövs kommun i stor utsträckning. Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, uppmanar markägare och privatpersoner att delta i Trafikverkets samråd. Eslövs kommun arbetar nu med att ta fram underlag för samrådssvar.

Politiker och tjänstepersoner i Eslövs kommun håller på och analyserar förslagen till sträckningar utifrån en mängd aspekter – påverkan på miljö, stadsbyggnad, befintlig infrastruktur, antal boende, fastigheter etc. Allt för att få en så bra bild som möjligt så att vi kan göra ett ställningstagande som minimerar den negativa påverkan.

Dialog kommer även att föras med grannkommunerna Lund, Kävlinge och Höör.

Magnus Månsson, utvecklingsstrateg i Eslövs kommun, berättar att och det är viktigt att skicka in synpunkter på Trafikverkets förslag. Alla medborgare kan ta del av förslaget till lokaliseringsalternativ och lämna synpunkter på dessa.

Det här är en jätteviktig fråga som berör många utifrån en mängd olika aspekter, så gå in och titta och gör din röst hörd!

Samråd 3 är digitalt

Under perioden 20 januari–16 mars genomförs projektets tredje samråd för den utredning som ser över var man bäst kan placera järnvägen mellan Hässleholm och Lund. Trafikverkets syfte med samrådet är att informera om projektet, att visa upp de förslag till lokaliseringsalternativ som tagits fram och att få in synpunkter på förslagen.

På grund av rådande pandemi genomförs samrådet digitalt. På projektets webbplats finns en interaktiv karta där det går att lämna synpunkter och presentationer som visar hur lokaliseringsalternativen tagits fram. Sista dag att lämna synpunkter är den 16 mars.

Missa inte frågestunderna!

Utöver detta hålls fyra digitala frågestunder, med möjlighet att ställa frågor till Trafikverkets medarbetare.

De digitala frågestunderna hålls:

  • 10 februari kl. 12–13 och 18–19
  • 2 mars kl. 12–13 och 18–19

Läs mer om projektet och ta del av samrådsmaterialet och lämna dina synpunkter på projektets webbplats www.trafikverket.se/hassleholm-lund.

Bakgrund

Trafikverket har regeringens uppdrag att utreda och genomföra utbyggnaden av nya stambanor Stockholm–Malmö och Stockholm–Göteborg.

Nya stambanor frigör kapacitet i Sveriges järnvägssystem och förbinder samtidigt mellanliggande regioner med varandra och med storstäderna. Ökad kapacitet gör tåget mer pålitligt för både resenärer och näringsliv, och kortare restider skapar nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.

Lokaliseringsutredningen påbörjades sommaren 2019 och förväntas vara färdig år 2023.

Vad händer sen?

Efter samråd 3 är klart i mitten av mars börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027–2029. Byggtiden beräknas till cirka tio år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window