Tre förslag på hur framtida Berga trädgårdsstad ska se ut

Det blev flera överraskningar när tre arkitektkontor presenterade sina idéer för första etappen av Eslövs framtida stadsdel Berga trädgårdsstad i Östra Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I ett av förslagen finns en milslång grön slinga kring hela bostadsområdet, ett annat vill skapa ett hjärta för odling, fruktträdgård och möjlighet till mycket umgänge, medan det tredje föreslår att man inte alls ska bebygga halva ytan, utan lämna plats för naturen.

De tre arkitektkontoren FOJAB Arkitekter, White Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap har bjudits in av Eslövs kommun att parallellt ta fram var sitt förslag för den första etappen av Berga trädgårdsstad. Hela trädgårdsstaden är 37 hektar stor och den första etappen omfattar 45 000 kvadratmeter.

FOJAB Arkitekter föreslår en samlingsplats med mycket aktivitet i områdets hjärta.

Tre spännande förslag

Förslagen presenterades på Eslövs kommuns stadsutvecklingsdag som är en del av näringslivsdagarna Därför:Eslöv.

– Det är inspirerande att få tre så här bra och unika förslag. Förutsättningarna var de samma så det är spännande att se hur de olika arkitektkontoren valt att ta sig an och tolka uppdraget, säger kommunens projektledare Patrik Larsson.

Uppdraget var att ge förslag på hur området ska kunna utvecklas med 250 nya bostäder – en blandning av villor, radhus, kedjehus och flerfamiljshus.

White Arkitekter vill värna den goda jorden och inte byggas alls på halva områdets yta.

Ska kombinera stad och land

Idén med trädgårdsstaden är att kombinera det bästa av stadslivet och landsbygden genom att blanda bostäder, arbete och rekreation i samma område med hållbarhet i fokus och där grönska får mycket utrymme.

– Genom att involvera tre olika arkitektkontor i ett tidigt skede sparar vi både tid och pengar på längre sikt. Möjligheten är stor att lyckas med våra intentioner att skapa livsmiljöer som kan älskas av många, under lång tid framöver, säger Patrik Larsson.

Sydväst arkitektur och landskap vill omge hela bostadsområdet med en en mil lång grön slinga.

Byggstart 2028

Nästa steg blir att under oktober månad bjuda in till ett antal workshops där byggföretag och entreprenörer har möjlighet att delta. Det blir även interna workshops i med politiker, kommunala bolag och tjänstepersoner.

– Därefter ska vi utvärdera och sammanställa materialet för att presentera det för politiken. Beslutet om hur det framtida satsningen ska se ut kommer att tas i början av nästa år. En trolig byggstart för Berga trädgårdsstad ligger några år framåt i tiden, förmodligen år 2028, säger Patrik Larsson.

Läs mer om Berga trädgårdsstad och de tre arkitektkontorens förslag

En dag om hållbar stadsutveckling i Eslöv

Näringslivsdagarna Därför:Eslöv 27–29 september 2023

De tre arkitektkontorens förslag till Berga trädgårdsstad presenterades på näringslivsdagarna Därför:Eslöv i Medborgarhuset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window