En dag om hållbar stadsutveckling i Eslöv

Eslöv förvandlas och står inför stora projekt som kommer att förändra stadsbilden. Därför arrangeras den 29 september en heldag med fokus på hållbar stadsutveckling. Under dagen presenteras även arkitektförslagen för Berga trädgårdsstad – den första etappen av Östra Eslöv – den framtida stadsdelen öster om järnvägen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Stadsutvecklingsdagen är en del av Eslövs näringslivsdagar Därför:Eslöv som arrangeras i Medborgarhuset den 27–29 september.

– Det Eslöv vi planerar för blir en stad som många generationer ska arbeta och bo i. Vi har ett ansvar att skapa bra livsmiljöer, inte bara för människor utan även för djur och växter. Vi behöver berätta vad vi planerar och lyssna på vad andra har att tillföra, säger Mikael Vallberg, plan- och exploateringschef i Eslövs kommun.

Eslöv växer

Eslövs kommun har de senaste tio åren vuxit med drygt 2 500 invånare och nästan 1 200 arbetstillfällen. Just nu pågår en stor stadsomvandling öster om järnvägen – Östra Eslöv. Denna omvandling är den största sedan järnvägen kom till byn 1858.

Sammanlagt planerar kommunen för 2 550 nya bostäder i området (varav 1 600 till år 2035) och för nya förskolor, skolor, parker och företag.

På de nya boplatserna bygger den hållbara stadsutvecklingen på tre perspektiv – det sociala, det ekonomiska och det ekologiska för att skapa en attraktiv boendemiljö.

– Kommuner har en viktig roll när det kommer till stadsutveckling, både vad det gäller den byggda och levda miljön. Välfungerande samhällen bygger på att kedjan från planering till byggande och förvaltning fungerar bra, säger Mikael Vallberg.

Tre utvecklingsförslag för Berga trädgårdsstad

På stadsutvecklingsdagen den 29 september samlas ett hundratal aktörer för att diskutera framtidens utmaningar och dela erfarenheter kopplat till hållbar stadsutveckling.

Denna dag presenterar även arkitektfirmorna Fojab, White och Sydväst arkitektur och landskap sina utvecklingsförslag för Berga Trädgårdsstad, som är en del av Östra Eslövs utvecklingsområde.

– Stadsutvecklingsdagen är ett sätt att fokusera på att bygga ett hållbart Eslöv. Jag hoppas att det blir riktigt intressant och att vi är många som går därifrån med nya tankar som vi känner att vi måste prova i våra arbeten. Lite grus i hjärnan är bra, det kan bli pärlor, säger Mikael Vallberg.

Spritfabriken – ett exempel på hållbar stadsutveckling

Byggnaderna vid Spritfabriken är listade som värdefulla för kulturmiljön i centrala Eslöv. Ombyggnaden genomförs med en hög ambition om hållbart byggande.

När området är klart ska det finnas 55 nya lägenheter, 45 garageplatser och drygt 1 300 kvadratmeter lokalyta. Projektet beräknas vara klart 2024–2025.

– Ombyggnaden av Spritfabriken är ett mycket synligt exempel där kommunala Eslövs Bostads AB har ett tydligt återvinningsfokus. Inte minst återbrukar man stora delar av teglet från byggnaden. Återbruk är inget nytt, men för vår generation av stadsbyggare är det något som vi behöver utveckla, berättar Mikael Vallberg.

Det gröna ska lyftas

Han berättar om flera spännande tankar och planer för utvecklingen av Östra Eslöv. Bland annat är projektet med i ett EU-initiativ som kallas för Cleancon.

– Det går ut på att ställa om till fossilfria bygg- och anläggningsplatser. Ett kommande exempel som jag tycker är speciellt roligt är att vi ska prova att vända på planeringen. Vi ska med hjälp av en ekosystemanalys se över vilken typ av biotoper vi behöver få in var för att skapa de bästa förutsättningarna för djur och växter i östra Eslöv. På det sättet hoppas jag att vi kan lyfta upp det gröna och se det som en del av infrastrukturer i östra Eslöv.

Berga trädgårdsstad – nytt bostadsområde i östra Eslöv

Näringslivsdagarna Därför:Eslöv 27–29 september 2023

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window