Tillfällig nergång i befolkningskurvan

Under första kvartalet 2023 minskade Eslövs kommuns befolkning något. Den 31 mars var vi 34 631 invånare i kommunen, vilket är 124 färre än i augusti 2022. Sannolikt är nedgången tillfällig och har förmodligen vänt igen när vi summerar året.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anledningen till de negativa siffrorna är att fler än beräknat flyttade från Eslövs kommun under perioden. 638 personer flyttade ut, medan 549 flyttade till kommunen.

– Detta är enbart siffror för årets första kvartal. I april kan vi se att utvecklingen vände uppåt igen. När vi räknar ihop hela 2023 så har vi sannolikt en positiv befolkningsutveckling även i år, säger Måns Berger, utvecklingsstrateg.

Bostadsbyggandet är igång igen

Under 2022 färdigställdes få bostäder i Eslövs kommun. Färre personer hade därför möjlighet att flytta hit. I kommunens prognoser ser det ut som att avsevärt fler bostäder kommer att färdigställas under 2023.

Eslövs kommun har haft en stark tillväxt under många år. 1980–2022 växte kommunen med 7 872 personer, vilket motsvarar 29 procent.

Viktigt för planeringen

Befolkningsprognosen är viktig för planeringen av hur kommunen ska satsa och i vilken takt till exempel skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden behöver byggas.

Därför görs täta avstämningar av statistiken och prognoserna följs upp noga.

Fakta och statistik om Eslövs kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window