Taxan för måltidsabonnemang och trygghetslarm höjs

Från den första juli höjs taxan för äldres trygghetslarm och för måltidsabonnemang för brukarna på Eslövs kommuns vård- och omsorgsboenden. Beslutet fattades av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 29 maj.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Taxan för trygghetslarm ändras från 243 kronor till 300 kronor, en höjning på 57 kronor per brukare och månad.

Måltidsabonnemangen på våra vård- och omsorgsboenden höjs med 500 kronor per brukare och månad, från 3 603 kronor till 4 103 kronor.

Bibehållen kvalitet

Anledningen till höjningen är att kostnaderna för måltider och trygghetslarm överstiger intäkterna som brukarna betalar.

Med de ändrade taxorna kan kostnaderna täckas, utan att kvaliteten på servicen till medborgarna förändras.

Måltiderna på våra vård- och omsorgsboenden

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window