Sallerupskolans ombyggnad försenas

Entreprenaden för rivning och nybyggnad av Sallerupskolan är överklagad. Det betyder att rivningen och bygget inte kan starta. För närvarande ligger ärendet för beslut hos förvaltningsrätten som har en handläggningstid på 6–8 månader. Under den tiden går alla elever kvar på Sallerupskolan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Alla berörda elever och föräldrar har i veckan fått information om vad som gäller framöver. Förskoleklassen och årskurserna 1–6 kommer att vara kvar i de lokaler där de idag har sin undervisning.

Risk för fler förseningar

Oavsett vilket beslut förvaltningsrätten fattar, finns det risk för ytterligare förseningar. Entreprenören som överklagat kan även överklaga förvaltningsrättens beslut om det inte sker till dennes fördel. Skulle Eslövs kommun vinna är risken stor att antagen entreprenör inte kan starta omgående.

Rendering av den framtida Sallerupskolan

Så kommer den nya skolan att se ut.

Osäker tidplan

Eftersom kommunen nu bara kan invänta förvaltningsrättens beslut, vet vi inte heller hur stora förseningarna kommer att bli. I skrivande stund tror vi att den nya skolan blir klar i juni 2025 istället.

Läs mer om Sallerupskolan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window