Så mycket fisk fångades i Trollsjön

Under våren har ruda, mört och andra vitfiskar fiskats upp för att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i Trollsjön. Drygt 600 kg blev resultatet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eftersom Trollsjön bara har tillopp och inte frånlopp, kan fiskarna inte ta sig vidare och därför blir de fler och fler. Finns det inte tillräckligt många rovfiskar rubbas balansen. Det leder till att det bara finns stora populationer av vissa fiskar – de vitfiskar som nu fiskats upp.

Eka i grönt vatten full med småfisk. Fiskare står bredvid och rör med handen bland fisken.
För stora mängder vitfiskar i Trollsjön påverkar vattenkvaliteten negativt.

Genom att fiska ur blir vattnet klarare och undervattensväxter kan komma tillbaka. Det gör vattnet ännu klarare och gynnar rovfiskar som gädda och abborre. Det kommer i längden att gynna den biologiska mångfalden och människors och djurs hälsa.

Trollsjön en solig dag med mycket grönska runt sjön. På håll syns två fiskar i en båt.
Den idylliska Trollsjön kommer nu att få ett friskare och klarare vatten.

Drygt 600 kg fiskades upp

I den stora dammen fångades 485 kg och i den lilla dammen fångades 146,5 kg. Uppdraget utfördes på uppdrag av kommunen av Klara Vatten AB, som har lång erfarenhet av liknande projekt.

De fiskar som nu har tagits upp kommer till största delen att bli till biogas. Enligt beräkningar från Klara Vattens tidigare projekt kan ett ton fisk motsvara ungefär 430 liter bensin i energivärde.

Läs mer om projektet Trollsjön fiskas ur för att förbättra vattenkvaliteten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window