Trollsjön fiskas ur för att förbättra vattenkvaliteten

Under våren 2022 fiskas ruda, mört och andra vitfiskar upp för att förbättra vattenkvaliteten och den ekologiska statusen i Trollsjön.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det finns i nuläget en stor mängd vitfisk i Trollsjön som påverkar vattenkvaliteten negativt. Eftersom Trollsjön bara har tillopp och inte frånlopp, kan fiskarna inte ta sig vidare och blir fler och fler. Finns det inte tillräckligt många rovfiskar rubbas balansen och leder till att det bara finns stora populationer av vissa fiskar.

Fisken försämrar vattnet

Bottenlevande fisk som mört och ruda har ofta stor effekt på vattenkvaliteten.

Fiskarna rör upp bottensediment och frigör näringsämnen och partiklar som leder till att vattnet blir grumligt och övergöder sjön. De äter också upp större djurplanktor som vanligtvis livnär sig på alger.

Detta leder till tillväxt av alger och algblomning på somrarna.

Fiskar ur för att återställa kvaliteten

Genom att fiska ur blir vattnet klarare och undervattensväxter kan komma tillbaka. Det gör vattnet ännu klarare och gynnar rovfiskar som gädda och abborre. Det kommer i längden att gynna den biologiska mångfalden och människors och djurs hälsa.

Klara Vatten AB, med lång erfarenhet av liknande projekt, utför fisket på uppdrag av kommunen. De fiskar som tas upp kommer till största delen att bli till biogas.

Enligt beräkningar från Klara Vattens tidigare projekt kan ett ton fisk motsvara ungefär 430 liter bensin i energivärde.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window