S, M och L fortsätter att regera tillsammans i Eslöv

Det blir fortsatt majoritetsstyre mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Eslöv den kommande mandatperioden. – Vi är överens om att fortsätta vårt majoritetssamarbete. Eslöv behöver ett stabilt majoritetsstyre för att klara av de utmaning som vi och alla kommuner står inför, säger de tre lokala ledarna Johan Andersson, S, Catharina Malmborg, M, och Anna Lorentzson, L.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Anna Lorentzson, L, Catharina Malmborg, M, och Johan Andersson, S, är överens om att fortsätta regera tillsammans i Eslöv.

Det blir den fjärde mandatperioden som Socialdemokraterna och Moderaterna samarbetar lokalt i Eslöv. Liberalerna är med i majoriteten för andra gånger.

– Vi har enats om tre fokusområden som är speciellt viktiga för vår kommun den kommande mandatperioden. Det innebär att vi kommer att ha fokus på att få ordning på ekonomin, tryggheten för medborgaren och en hållbar utveckling av hela Eslövs kommun, säger de tre majoritetsledarna.

Ingen skattehöjning 2023

De är överens om att inte höja kommunalskatten under 2023.

– Ordning på ekonomi är förutsättning för en fortsatt god välfärd. Vi är medvetna om att åtgärder behöver sättas in i kommunen för att klara den stigande inflationen, ökade kostnader och högre räntor. Men vi vet också att kostnadsökningarna slår direkt mot hushållen och därför är vi överens om att inte höja skatten för året 2023.

”Alla ska känna sig trygga”

Den nya majoriteten menar att trots de stora utmaningar som väntar så har de en framtidstro och vill fortsätta utveckla kommunen med hållbara boenden, bra skolor, god omsorg, rikt kultur- och föreningsliv och fortsatt utveckling av näringslivet.

– Vi vill att hela Eslövs kommun ska växa, både i byarna och i staden.

Att alla ska känna sig trygga i Eslövs kommun är ett fokusområde.

– Vi kommer aldrig att acceptera brottslighet. Det trygghetsskapande arbetet berör alla verksamheter i kommunen och vi kommer att göra riktade insatser för ökad trygghet och trivsel, utveckla det förebyggande arbetet och samarbeta med andra aktörer som polis och föreningsliv.

Får tillsammans 27 av 51 mandat

Ännu är det inte klart hur fördelningen av poster mellan partierna kommer att bli. Johan Andersson (S) hoppas få fortsatt förtroende som kommunstyrelseordförande av sitt parti och kommunfullmäktige. Catharina Malmborg (M) hoppas på fortsatt förtroende som kommunstyrelsens första vice ordförande.

Anna Lorentzson tar över som ny gruppledare för Liberalerna efter Sven-Olov Wallin.

Tillsammans får Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna 27 av de 51 ledamöterna i kommunfullmäktige. Det nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången den 31 oktober 2022.

Så röstade Eslöv i kommunalvalet

Valmyndighetens webbplats 

Nytt pensionsavtal gör kommunen attraktivare som arbetsgivare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window