Rivningen av Sallerupskolan kan ta längre tid än beräknat

Just nu pågår rivningen av Sallerupskolan i Eslöv. Under sommaren upptäcktes spår av PCB i fogar, och av krom 6 i betongplattorna. Båda är kemiska ämnen som behöver hanteras som farligt avfall. Det kan leda till förseningar i byggprocessen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

PCB finns ofta i fogar i äldre byggnader. Krom 6 är ett kemiskt ämne som användes i tillverkningen av betong in på 1970-talet.

Båda ämnena kan utgöra en hälsorisk om de sprids till miljön. Därför måste avfall från rivningen hanteras på rätt sätt.

Bygget kan bli försenat

För närvarande håller Eslövs kommun på att undersöka hur avfallet ska hanteras under rivningsprocessen.

Detta innebär att rivningen och saneringen av Sallerupskolan kan ta längre tid än beräknat.

Skolan är från 1979

Sallerupskolan stod klar 1979. De gamla byggnaderna rivs för att ge plats åt en ny skola som är tänkt att ta emot elever till höstterminen 2025. Sedan höstterminen 2023 har skolans verksamhet flyttats till andra lokaler i väntan på den nya byggnaden.

Sallerupskolan i Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window